L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal que s’obri un període per consensuar el projecte definitiu d’urbanització del Passeig de la Plaça Major

120302-GM-2

Considera que la proposta virtual presentada és poc rigorosa i no reflecteix la realitat

L’Entesa per Sabadell exigeix claredat en la proposta d’urbanització del futur Passeig de la Plaça Major, al tractar-se de l’espai més emblemàtic de la ciutat.

120302-GM-2Tot i que s’ha avançat en el model de mobilitat, donant prioritat als vianants i al transport públic per damunt del vehicle privat, la solució mostrada en la presentació planteja seriosos dubtes, com és la manca de diferenciació entre l’espai per on haurà de circular el transport públic i els espais destinats als vianants.

La presentació virtual de la proposta “Construïm el Passeig” planteja una visió idíl·lica d’aquest nucli central de la ciutat, mostrant un espai sense cap vehicle, obviant el trànsit d’autobusos i taxis, les marquesines i les zones de càrrega i descàrrega, entre d’altres.

D’altra banda, la presentació mostra un espai amb uns arbres del tot inversemblants, a l’estar el sòl pràcticament hipotecat per la llosa de formigó que cobreix els aparcaments soterrats.

L’Entesa per Sabadell reclama que s’obri un període per a poder recollir aquelles propostes que millorin el plantejament inicial que s’ha fet públic, així com amb la finalitat que el projecte final compti amb el màxim consens ciutadà possible.

Finalment, també reclama que s’informi quin és el pressupost de l’obra, com es garantirà el seu finançament i quin calendari d’inici i finalització de les obres.