L’Entesa per Sabadell denuncia que les obres del gasoducte a la llera del Ripoll incompleixen la Declaració d’Impacte Ambiental

gasoducte_ripoll_170212_13

La declaració estableix que s’haurien de fer en època d’estiatge

L’Entesa per Sabadell ha tingut coneixement de què durant aquesta setmana han començat els treballs de construcció del Gasoducte Martorell-Figueres a la llera del riu Ripoll i alerta de què la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte establia que únicament es pot actuar sobre la llera en època d’estiatge, és a dir, al juliol i agost. Un fet denunciable que posa de manifest, una vegada més, la impunitat i la prepotència amb què actua l’Empresa ENAGAS.

gasoducte_ripoll_170212_13Els greus impactes del gasoducte són visibles a molts punts del Vallès, especialment a espais naturals de molt valor, com ara el Bosc de Can Deu, la Torre Turull, el Torrent de Colobrers i el Parc Agroforestal de Llevant. Tanmateix, un dels espais més fràgils és el pas per la llera del Ripoll i els torrents de Can Deu i Can Bages.

L’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit a l’alcalde per saber si l’Ajuntament ha autoritzat el creuament del riu obviant la Declaració d’Impacte Ambiental, si es prendrà alguna mesura per aturar l’actuació sobre la llera, quin seguiment se’n farà i si es coneix el mètode constructiu que s’utilitzarà.

D’altra banda, l’Entesa també s’ha interessat per conèixer si s’ha traslladat al Ministeri d’Indústria la voluntat de crear una Comissió de seguiment, tal com estableix la moció aprovada pel ple municipal el passat mes de maig, i quina ha estat la resposta ministerial. Aquesta Comissió hauria de tenir com a funció principal fer el seguiment acurat del procés de restitució un cop finalitzada l’obra i vetllar perquè els espais afectats puguin recuperar en la mesura del possible el seu estat anterior.