L’Entesa per Sabadell reclama que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es comprometi a l’enderroc immediat dels blocs de pisos abandonats dels Merinals

120604 Merinals 2

L’Entesa per Sabadell lamenta que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (antiga ADIGSA) no es comprometi clarament amb l’enderroc dels blocs de pisos tancats i abandonats a l’illa formada pels carrers del Brasil, Tenerife, Argentina i Fuerteventura, al barri dels Merinals.

120604  Merinals 2La situació d’aquests habitatges, abandonats des de fa més de quatre anys, planteja seriosos problemes de salubritat i la seva degradació actual constitueix un autèntic perill per a tot el veïnat, per la cosa es fa necessari el seu enderroc immediat per part de l’administració responsable, que ha anat posposant aquesta actuació per suposats impediments legals i manca de finançament.

Davant d’aquesta situació d’abandonament, l’Entesa per Sabadell es va fer ressò de la preocupació veïnal i es va adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que, en data 17 de maig, ha respost mitjançant un escrit del Director de Promoció de l’Habitatge, Sr. Albert Toledo, sense concretar cap previsió de data per a l’enderrocament i atribuint al Ministeri de Foment la manca de fons suficients per remodelar els barris.

L’Entesa per Sabadell considera inadmissible aquesta resposta i aquest retard perquè el cost econòmic d’enderroc d’aquests blocs ja figura en el projecte de rehabilitació parcial del barri i es tracta d’una intervenció del tot necessària per garantir la seguretat de totes les persones que viuen al barri i millorar la seva qualitat de vida al barri, ja que la zona s’ha convertit en un focus de brutícia i deixadesa realment lamentable.

Aquesta situació no es pot perllongar més temps i que cal trobar una solució definitiva. En aquest sentit l’Entesa per Sabadell exigeix un compromís en ferm per part de la Generalitat fixant un termini real per procedir a l’enderroc dels blocs de pisos i garantint que aquesta actuació es realitzarà respectant les normes de seguretat preceptives.

Finalment, l’Entesa reclama al govern municipal una actitud més activa en la resolució definitiva d’aquesta situació inadmissible.