El Ministeri d’Indústria reconeix que el Gasoducte Martorell-Figueres quedarà aturat a Hostalric i no connectarà amb França

120413 Resposta Ministeri obres Gasoducte

L’enorme afectació que aquesta obra està provocant als espais naturals del Vallès haurà estat del tot injustificada

El Ministeri d’Indústria ha reconegut per escrit i de manera oficial (adjunt còpia), en resposta a la petició feta per l’Entesa per Sabadell, que el Gasoducte Martorell-Figueres quedarà aturat a Hostalric sense data
de continuïtat.

120413 Resposta Ministeri obres GasoducteAquesta situació és conseqüència de la decisió de l’estat francès de no construir el tram del gasoducte Figueres-Barbairan per a interconnectar la xarxa gasista de l’estat espanyol amb l’europea i optar per la interconnexió a través del gasoducte de Biriatu-Larrau al País basc francès.

Aquest fet posa de relleu la manca de rigor d’ENAGAS i del Ministeri d’Indústria a l’hora de planificar i executar aquesta infraestructura, la interconnexió de la qual mai ha tingut l’aprovació en ferm per part
del govern francès.

Es tracta d’una greu irresponsabilitat, ja que el Gasoducte no tindrà la funció per la qual es construeix (transportar gas d’Algèria als països centreeuropeus) i haurà significat una inversió inútil de 42 milions
d’euros i una destrucció dels espais naturals del Vallès del tot innecessària.

Per altra banda volem denunciar que, tot i la inutilitat de l’obra, aquesta continua i es realitza sense les garanties necessàries:

· Manca de rigor tècnic del projecte del Gasoducte que ha comportat l’aturada de les obres de més de tres mesos a causa del desconeixement del territori, concretament dels torrents de Can Deu i de Can Bages i dels talussos del Ripoll, que ha obligat a canviar el sistema constructiu previst.

· Intervenció en l’àmbit del domini públic hidràulic sense la preceptiva autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA.

· Indefinició dels projectes ambientals de restauració dels espais per on travessa el Gasoducte.

· Manca de control efectiu de l’execució de les obres de construcció per part del Ministerio de Industria, Energia y Turismo i del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les ocupacions per
l’execució han afectat territori més enllà dels límits autoritzats o es realitzen en períodes no autoritzats per la declaració d’impacte ambiental.

· Paper residual de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments en el seguiment de l’execució. La declaració d’impacte ambiental no preveia la constitució d’una comissió mixta de seguiment tal i com seria aconsellable amb una obra d’aquesta dimensió i impacte territorial.

Ens trobem doncs amb una infraestructura que, tot i no tenir cap sentit, continua afectant i destruint els espais naturals amb més valor del Vallès, gràcies al total encobriment de les greus afectacions per part
de les administracions, que han silenciat els seus efectes des del primer moment.

Per veure imatges i ampliar informació visiteu

http://gasoducte.blogspot.com.es/