Les Candidatures Alternatives del Vallès treballaran per la municipalització dels serveis públics privatitzats

120303 Jornades CAV Serveis Públics

El passat dissabte van organitzar una jornada a Badia del Vallès

Les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV van dur a terme el passat dissabte a l’Auditori municipal de Badia del Vallès una jornada monogràfica sobre els serveis públics que es va iniciar amb l’anàlisi de la situació als set municipis que conformen les CAV: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Castellar del Vallès i Rubí.

120303 Jornades CAV Serveis PúblicsRepresentants de les diferents candidatures van exposar l’extensa relació de serveis en concessió de cada municipi –pràcticament tots–, arribant a la conclusió de què els governs municipals han renunciat a gestionar de manera directa els serveis en favor d’empreses privades que converteixen el servei en un negoci.

La segona part de la jornada es va centrar en el debat del model de gestió directa i els diferents arguments contraris a les externalitzacions o privatitzacions, entre els quals destaca que suposa un encariment del servei o bé una disminució de la qualitat, que es generen pitjors condicions laborals i salarials per als treballadors i treballadores, i que disminueix la transparència de la gestió del personal i del propi servei. En definitiva, la privatització de serveis no té cap avantatge per als usuaris i usuàries i, en canvi, encareixen i degraden el servei i precaritzen les condicions laborals.

Les Candidatures Alternatives del Vallès editaran una publicació amb el contingut de la jornada i programaran un seguit d’accions per reclamar la gestió directa dels serveis, alhora que es comprometen a defensar els serveis públics i l’atenció a la ciutadania.