l’Entesa per Sabadell denuncia l’increment del 7% de la tarja més utilitzada del transport públic

120113 GM Virginia i Juli

L’aprovació de tarifes del transport col·lectiu urbà de Sabadell aprovada en el darrer Ple amb el vot del PSC i l’abstenció de CiU i PP, suposa un increment abusiu de la tarja T-10, la més utilitzada pels usuaris d’autobús de la nostra ciutat. Un increment que el govern municipal ha silenciat de manera interessada.

120113 GM Virginia i JuliLa contenció en la pujada d’altres modalitats d’abonaments (tarja jove, abonament mensual…) contrasta amb l’increment de gairebé un 7 % de la T-10, tarja que van fer servir gairebé 3 milions d’usuaris l’any 2011, quantitat que suposa el 60% del total d’usuaris, Únicament el 6% van fer servir una tarja mensual, l’única que rebaixa el seu preu.

L’Entesa per Sabadell considera del tot contraproduent penalitzar l’abonament més utilitzat, en uns moments de greu crisi econòmica per a moltes famílies i usuaris del servei, ja que l’adquisició d’altres tipus d’abonaments mensuals no surt a compte per a la major part dels usuaris.
En uns moments que la majoria de serveis públics pateixen retallades i limitacions en la cobertura de les necessitats de la ciutadania, denunciem aquest augment que demostra una manca de sensibilitat de l’equip de govern.