Què hi cap a l’espai del Vapor Cusidó?

2012VaporCusidoProposta1

Defensem que els veïns i veïnes puguin decidir què hi volen posar

Aquests dibuixos pretenen únicament donar idees dels diferents elements que es podrien col·locar en aquest gran espai que és el Vapor Cusidó.

Es tracta de dimensionar cada peça per mostrar que hi caben moltes coses i que, mentre no s’urbanitza definitivament, aquest solar pot compaginar diferents usos.

2012VaporCusidoProposta1

2012VaporCusidoProposta2