L’Entesa per Sabadell denuncia que l’escala mecànica de l’estació Renfe Centre fa sis mesos que no funciona

120109 EscalaMecanicaRenfeCentre

L’Entesa va comunicar-ho a l’alcalde en el ple del mes de novembre perquè intercedís, sense cap resultat fins el dia d’avui

L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement després de l’estiu de l’avaria a l’escala mecànica que comunica l’andana direcció Barcelona amb el vestíbul de l’estació Renfe Centre, inoperativa des del mes de juliol, fet que agreuja encara més les dificultats d’accessibilitat d’aquesta estació degut a les nombroses barreres arquitectòniques existents.

120109 EscalaMecanicaRenfeCentreConscients del greu problema per a molts usuaris d’aquesta estació, en el ple municipal del 8 de novembre la portaveu, Virginia Domínguez, va adreçar un prec a l’alcalde per tal que fes alguna gestió urgent amb Renfe-Adif per tal que reparessin l’escala.

En el ple del 13 de desembre la portaveu va repetir el mateix prec, obtenint com a resposta el reconeixement per part de l’alcalde de què no havia fet cap gestió per solucionar aquesta greu avaria, alhora que es comprometia a parlar amb algun responsable del servei personalment si era necessari.

Malauradament, l’escala encara no funciona, així que la portaveu d’Entesa per Sabadell va reiterar el prec novament en el ple municipal del 5 de gener, obtenint de l’alcalde una resposta lamentable i surrealista, ja que va afirmar que havia fet les gestions i que li havien comunicat que aquesta estació està pendent d’una inversió que forma part de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, confonent la inversió pendent de reforma global de l’estació amb un mer problema de manteniment d’una escala mecànica.

L’Entesa per Sabadell lamenta el desinterès de l’alcalde Manuel Bustos pels problemes quotidians de la ciutadania i el menyspreu pels sabadellencs i sabadellenques que fan servir el transport públic. En vista d’aquesta actitud inadmissible del màxim responsable de la ciutat, l’Entesa per Sabadell es compromet a reclamar directament a Renfe-Adif la reparació urgent de l’escala mecànica fins que es faci realitat.