Bona acollida de la passejada per a conèixer el greu impacte de les obres del gasoducte al Bosc de Can Deu

111216PassejadaGasoducte1

111216PassejadaGasoducte1Un centenar de persones van participar el passat diumenge dia 18 a la passejada per la zona on es construeix el Gasoducte Martorell-Figueres a Sant Julià d’Altura i el Bosc de Can Deu, organitzada per diverses entitats ciutadanes i organitzacions polítiques, entre les quals l’Entesa per Sabadell.

La passejada va servir per informar a les persones assistents sobre les característiques del gasoducte, entre les quals el fet que aquesta infraestructura es construeix única i exclusivament per abastir Europa del gas provinent del nord d’Àfrica i no per a subministrar gas ni el Vallès ni Catalunya i el fet que el seu traçat creua pels principals espais naturals amb més valor del Vallès. En conseqüència rebem els efectes negatius del pas del gasoducte sense rebre’n cap benefici.

Els i les assistents van poder comprovar els enormes estralls que la seva construcció està ocasionant als camps de Ca n’Argeleguet, a Sant Julià d’Altura i al Bosc de Can Deu, arrasant tot el que troba al seu pas en una franja de 30 metres d’amplada, amb uns efectes molt greus a les pinedes i alzinars de la zona.

111216PassejadaGasoducte2També van poder contrastar els impactes reals del gasoducte amb les falsedats fetes públiques pel govern municipal a l’afirmar reiteradament que l’impacte sobre el Bosc de Can Deu seria mínim. Així com la indignació per l’actitud antidemocràtica dels governs municipals per no haver informat en cap moment a la ciutadania dels efectes reals del gasoducte.

Vist l’interès dels i de les assistents, les entitats organitzadores van acordar organitzar una nova passejada a mitjans del mes de gener per conèixer els efectes del gasoducte a la zona de la Torre Turull i Colobrers.