L’Entesa per Sabadell denuncia que l’equip de govern promou l’incompliment del conveni dels treballadors municipals

111219 Incompliment conveni

L’Entesa per Sabadell denuncia que l’equip de govern del PSC ha anunciat que modificarà unilateralment el conveni dels treballadors municipals actualment vigent. El regidor d’Economia, Sr. Ramon Burgués, va comunicar divendres als grups municipals que s’inclourà en el ple extraordinari del proper dimecres la suspensió de tres articles per als anys 2011-2013.

111219 Incompliment conveniEls esmentats articles fan referència al complement de productivitat d’assistència o rendiment, el Fons d’acció social i la revisió de la valoració de llocs de treball. Amb aquesta mesura s’aplica als treballadors municipals una retallada econòmica directa, així com de prestacions socials.

L’Entesa per Sabadell considera absolutament injustificat que l’equip de govern incompleixi un conveni que és fruit de la negociació i insta l’alcalde a negociar un nou conveni en comptes d’alterar els acords vigents.

D’altra banda, el govern justifica la modificació en l’article 38.10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que permet suspendre el compliment de pactes “excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada d’una alteració substancial de les circumstàncies econòmiques”, que no és la situació de l’Ajuntament de Sabadell.

L’Entesa per Sabadell considera que el govern municipal pot eliminar altres despeses innecessàries que suposarien un estalvi considerable tal i com han plantejat reiteradament des de fa anys sense que els govern municipal s’avingui a considerar-les i que, en qualsevol cas, no procedeix incomplir els compromisos, sinó abordar la negociació d’un nou conveni laboral.

Finalment denunciem l’estratègia del govern municipal d’amagar aquesta mesura contrària als interessos dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i fer-la pública després del Ple municipal que havia d’aprovar el Pressupost municipal per l’any 2012, per tal d’evitar la pressió dels empleats públics.