Proposició a favor de convertir la Rambla en zona de vianants els dissabtes a la tarda

Desestimada amb el vot contrari del PSC i el PP

Virginia Domínguez Alvarez, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

La Rambla de Sabadell és un dels principals eixos vertebradors de la ciutat i compta amb gran nombre d’establiments comercials i de restauració. Tradicionalment ha estat també l’espai més emblemàtic de passeig dels sabadellencs i sabadellenques.

Des de fa anys la Rambla està tancada al trànsit de vehicles els dies festius i aquesta mesura ha tingut efectes positius sobre aquest espai, que és utilitzat plenament pels vianants, alhora que ha afavorit la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica a l’eix central.

Com a conseqüència de les obres dels FGC al Passeig de la Plaça Major i a la restricció de trànsit en el tram del Passeig, s’ha rebaixat considerablement el nombre de vehicles que circulen per l’eix central, un efecte que es pot valorar positivament.

Per altra banda, una de les conclusions del debat Construïm el Passeig, que es va dur a terme l’any 2009, va ser la necessitat de prioritzar i facilitar el trànsit dels vianants i restringir el pas de vehicles per l’eix central, per convertir-lo en un espai pacificat.

El Pla de Mobilitat Urbana, que té entre els seus objectius la reducció de la contaminació atmosfèrica, preveu també l’increment de vies amb trànsit reduït.

Pacificar un eix central com la Rambla afavoreix la qualitat de vida del centre de la ciutat i reforça la seva funció comercial i relacional, i dóna caràcter a un espai a mida de les persones.

El tancament de la Rambla al trànsit els dissabtes a la tarda és una mesura de millora de les condicions de passeig per als vianants que afavoreix la promoció del comerç del centre de la ciutat.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Tancar el pas de vehicles a la Rambla els dissabtes a partir de les 4 de la tarda i convertir-la en zona de vianants, en les mateixes condicions que actualment es tanca els dies festius.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 8 de novembre de 2011

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL