L’Entesa per Sabadell porta al CAC la reestructuració de plantilla de Ràdio Sabadell decidida unilateralment pel govern municipal

L’Entesa per Sabadell ha presentat una queixa al Consell de l’Audiovisual de Catalunya – CAC, arran de la reestructuració de plantilla que va decidir unilateralment la presidència de la societat Comunicacions Audiovisuals, S.L. el passat mes de juliol, sense que el Consell d’Administració en tingués coneixement.

La plantilla es va reduir de 21 a 16 treballadors i treballadores i el nombre de col·laboradors i col·laboradores, que era de 22, s’ha restringit en un 50%. Quan l’Entesa per Sabadell en va tenir coneixement, va sol·licitar a l’alcalde la convocatòria urgent del Consell d’Administració, però el tinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i Serveis Personals i vicepresident de l’empresa pública que gestiona l’emissora, Sr. Juan Carlos Sánchez, va desestimar la petició.

Finalment, el 28 de setembre es va reunir el Consell d’Administració i es va confirmar que no s’havia renovat el contracte a 5 treballadors/es, així com la dràstica reducció de col·laboracions i la modificació de la programació de la ràdio municipal.

L’Entesa per Sabadell considera que s’ha vulnerat l’article 18è dels Estatuts de la societat mercantil Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L. perquè una decisió d’aquestes característiques, que té importants conseqüències sobre l’organització de l’emissora i la programació, s’hauria hagut de prendre en el si del Consell d’administració. Aquesta actuació al marge dels òrgans representatius de la ràdio municipal posa de relleu fins a quin punt el Govern municipal gestiona un organisme públic talment com si fos una emissora de la seva propietat.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell ha demanat al CAC que adverteixi a la presidència d’aquesta vulneració, per tal que no es tornin a produir fets de les mateixes característiques, i adopti les mesures necessàries per reprovar aquesta actitud del Govern municipal.