L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal una moció a favor de la condonació del deute municipal amb el Ministeri d’Economia i Hisenda

Actualment, l’Ajuntament de Sabadell té un deute de 19 milions d’euros amb el Ministeri d’Economia i Hisenda, fruit d’errors de càlcul del Ministeri en les previsions d’ingressos per tributs en els anys 2008 i 2009.

L’any 2010 el Ministeri d’Economia i Hisenda va reclamar a l’Ajuntament de Sabadell el retorn de 4.600.000 €, corresponents a la liquidació de l’exercici 2008, i recentment hi ha afegit la reclamació de 14.392.358 €, corresponents a la liquidació de 2009. Aquests diners els havia avançat el Ministeri en concepte de bestreta per la participació en els tributs estatals i es basava en càlculs que l’Ajuntament no tenia cap motiu per qüestionar. Per tant, va destinar aquests diners a proveir serveis i atendre les necessitats de la ciutat.

L’Entesa per Sabadell considera injust que l’Ajuntament hagi de retornar aquests diners perquè l’Estat és l’únic responsable dels càlculs erronis i per tant, no es pot admetre que les administracions més febles econòmicament –els Ajuntaments– hagin de pagar les conseqüències d’aquesta mala praxi, encara més quan aquesta situació és conseqüència d’un sistema de finançament dels municipis insuficient.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell presentarà al ple municipal del proper dimarts una moció per sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda la condonació del deute de l’Ajuntament corresponent als exercicis 2008 i 2009.

L’Entesa es fa ressò de les demandes de la PAH i de la FAV

L’Entesa per Sabadell també presentarà, conjuntament amb altres grups municipals, dues mocions que són conseqüència de demandes de les entitats de la ciutat.

La moció a favor d’establir un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments, presentada amb el PSC, ICV i EUiA, té l’origen en una primera proposta de l’Entesa per Sabadell, però que, després de deixar-la damunt la taula en el Ple del mes de setembre, ha estat substituïda per un text consensuat amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que sol·licita al govern una moratòria, proposa diferents mesures per paralitzar els desnonaments, donar suport i acompanyament a les persones afectades per execucions hipotecàries i facilitar solucions quan aquests processos no es puguin evitar.

Finalment, la moció en suport a la sanitat pública, conjunta amb ICV i EUiA, es presenta a proposta de la FAV i proposa sol·licitar la suspensió de l’aplicació del pla de mesures urgents que han suposat la reducció de serveis i que suposen un retrocés en la qualitat de l’assistència sanitària pública.