L’Entesa per Sabadell trasllada a la Junta de portaveus la moció unitària promoguda pel moviment somescola.cat

Tal i com va anunciar la portaveu Virginia Domínguez en el Ple municipal del passat dimarts dia 6, el Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha sol·licitat la convocatòria d’una Junta de Portaveus extraordinària amb la finalitat de debatre la moció promoguda pel moviment somescola.cat, per manifestar el suport del Consistori al model d’escola catalana i el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol.

El Consell Escolar Municipal i el ple de l’Ajuntament de Sabadell es van adherir fa uns mesos a aquesta plataforma, encapçalada per entitats cíviques i educatives catalanes, com ara Òmnium Cultural, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el Centre Unesco Catalunya – Unescocat o la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).

La moció, que l’Entesa per Sabadell ja ha traslladat a tots els Grups Municipals amb la voluntat d’assolir el màxim consens, proposa:

1. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.

2. Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

3. Instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

4. Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat espanyol.

L’Entesa per Sabadell confia que aquesta moció sigui aprovada per la totalitat dels grups municipals de les formacions que defensen de manera clara l’escola catalana, els drets dels catalans i catalanes i la cohesió social.