L’Entesa per Sabadell vol convertir l’aparcament del Vapor Turull en un complex d’equipaments i habitatge

110510RP_Vapor_Turullp

Antecedents i situació

110510RP_Vapor_TurullpAl bell mig del centre de Sabadell, el solar del Vapor Turull fa anys que està ocupat de manera provisional per una aparcament en superfície. Disposem, doncs, d’un gran espai que no té un ús definit pel futur i que no aporta a hores d’ara cap valor afegit a la ciutat.

La ubicació d’aquest solar, a tocar del Passeig però en el sector est, poc desenvolupat comercialment, li confereix un gran potencial com a dinamitzador del sector Creueta com a reforç del teixit urbà del centre.

El Vapor Turull, que data de l’any 1849, està en desús i en procés de deteriorament, amb l’agreujant que es va incendiar l’any 2009 i és urgent iniciar-ne la seva rehabilitació.

La proposta

L’Entesa per Sabadell proposa la creació de diversos serveis i equipaments, amb un contingut marcadament cultural, que conformin un pol de referència en aquest sector, especialment mancat d’activitat.

 Aparcament: Gran aparcament en dues plantes en el subsòl, amb capacitat per a 370 vehicles (accés i sortida pel carrer Creueta). El primer nivell quedaria alliberat per a usos cívics.

 Centre cultural: Situat a la primera planta del subsòl, acolliria sales d’exposició i un auditori. La il·luminació del Centre Cultural es faria amb pous de llum natural que perforarien l’edifici des de la planta superior.

 Edificis residencials: dos edificis en forma d’ela, amb planta baixa i tres plantes, que acollirien 80 habitatges de lloguer destinats prioritàriament als joves. Als baixos se situaria comerç vinculat bàsicament a l’ús cultural.

 Casal d’entitats a l’antic edifici del Vapor un cop rehabilitat. Hauria de tenir dependències i serveis comuns i sales per a les activitats de les entitats.

 Gran Plaça verda de més de 3.800 m2. El carrer de Sant Josep podria ser preferent per a vianants, amb continuïtat des del c. Mestre Rius.

Aquesta proposta de transformació de l’espai del Vapor Turull respon al convenciment de què cal crear noves centralitats per tal de reforçar el teixit urbà i dinamitzar un espai que actualment té un ús molt residual.

La solució proposada respon fonamentalment a tres objectius: dinamitzar la zona est del centre, instal·lant equipaments i comerç, construir habitatge de lloguer al centre, i relligar urbanísticament els sectors situats a ambdós costats del Passeig, est i oest.