L’Entesa per Sabadell lamenta que el govern Bustos no hagi arribat a un acord amb els operadors d’oci de la Zona Hermètica que garanteixi el trasllat

Des d’Entesa per Sabadell volem denunciar la mala gestió del govern municipal en relació el trasllat de les activitats d’oci de la Zona Hermètica a Sant Pau de Riu-sec.

Lamentem que el govern anunciés públicament el trasllat de les activitats d’oci com una cosa feta, sense haver arribat en cap moment a un acord amb els representants dels operadors. El resultat és que no hi ha cap garantia de què es pugui fer efectiu el trasllat a l’espai previst de Sant Pau de Riu-sec.

Aquesta manca de diàleg i el fet que el govern municipal no hagi treballat, ni abans de la modificació del Pla Especial ni posteriorment, per arribar a un acord previ entre Ajuntament, el operadors i la promotora de Sant Pau de Riu-sec fa témer que les possibilitats que, avui per avui, es materialitzi el trasllat siguin escasses.

Una operació d’aquesta envergadura difícilment es pot fer efectiva sense l’acord i la implicació de les parts afectades. I aquesta no és la realitat actual, al contrari, hi ha una relació de desencontre.

Aquesta situació ens porta a qüestionar l’actitud del govern municipal, que ha obviat deliberadament aquesta situació de desacord. Fins i tot, durant el Ple municipal del passat mes de novembre, en què es va aprovar la modificació del Pla Especial de Gràcia per reglamentar el trasllat, el govern va respondre a preguntes de l’Entesa que el trasllat estava acordat amb els operadors. Afirmació que ha resultat no ser certa.

Des de l’Entesa per Sabadell estem a favor del trasllat de les activitats per resoldre la problemàtica que des de fa anys es viu al barri de Gràcia, que impedeix la normal convivència entre oci i descans veïnal.

Som conscients però que tan sols s’arribarà a un acord que faciliti aquest trasllat a partir de que les parts actores del projecte de trasllat debatin i arribin a un acord satisfactori que doni garanties al trasllat.

No voldríem, però, que tota aquesta situació es limités a una operació premeditada consistent en anunciar el trasllat com un element propagandístic, envers les persones del barri, sense una voluntat real de que es materialitzi. Des de l’Entesa per Sabadell vetllarem perquè el diàleg i l’acord entre les parts implicades faci viable el trasllat.