L’Entesa per Sabadell deplora l’actitud de l’alcalde Manuel Bustos que ha impedit el consens sobre el Síndic municipal de Greuges

L’Entesa per Sabadell lamenta profundament que el nou mandat del Síndic municipal de Greuges, Sr. Josep Escartin, ja no compti amb el consens de tots els grups municipals, tal i com havia existit des de que va ser escollit l’any 2006.

Un dels principals actius del Síndic, com a institució que ha de defensar els drets de la ciutadania enfront l’administració, és la seva absoluta independència de les organitzacions polítiques del Consistori i especialment de la del govern municipal. Aquesta independència es materialitza en el consens a l’hora de ser escollit i així està reflectit en el reglament d’aquesta institució.

La responsabilitat que el Síndic municipal no compti amb el consens de tots els grups municipals recau única i exclusivament en l’equip de govern, i especialment en l’alcalde Manuel Bustos, que va impedir per activa i per passiva el procés necessari per arribar-hi.

L’Entesa per Sabadell havia reclamat en dues ocasions que l’alcalde obrís el procés per escollir el Síndic amb el consens necessari, consistent en posar damunt la taula el nom de l’actual síndic i els noms d’aquelles persones que qualsevol grup municipal pogués considerar. Un procés del tot democràtic i transparent.

L’actitud de l’alcalde ha estat impedir aquest procés i mantenir que l’únic nom a considerar era el del Sr. Josep Escartin. Què l’única possibilitat de consens era donar suport al Sr. Escartin. Una actitud del tot deplorable, impròpia d’un alcalde d’una època democràtica.

Aquesta actitud autoritària de l’alcalde imposant un únic nom, va provocar que l’Entesa per Sabadell no volgués participar en l’elecció i, com a conseqüència, que no donés suport al Sr. Josep Escartin.

Des de l’Entesa per Sabadell lamentem tot aquest episodi, sobretot perquè el nou mandat del Síndic no compta amb el necessari consens. L’alcalde, amb el seu estil antidemocràtic, hagi tacat la figura del Síndic i el resultat perjudica enormement la institució del Síndic municipal de Greuges i la ciutat.