L’Entesa per Sabadell presenta una moció a favor de la sanitat pública per pal·liar l’actual dèficit de llits hospitalaris

Un dels principals problemes de la zona sanitària de Sabadell és el dèficit de llits hospitalaris, a causa en bona part de la congestió que pateix l’Hospital de Sabadell. Per tal de descongestionar-lo i resoldre la problemàtica de les llistes d’espera, el Pla Sanitari del Vallès Occidental del 2005 va preveure una sèrie d’actuacions, entre les quals hi ha la construcció del nou Hospital Ernest Lluch que havia d’entrar en servei l’any 2010.

La realitat però és que ni tan sols s’ha licitat l’obra i la seva construcció, en el millor del cassos, pot durar més de cinc anys. Per altra banda la Clínica del Vallès disposa de dues plantes d’hospitalització totalment equipades amb més de 50 llits i amb diversos quiròfans, que no han entrat en funcionament des de la seva inauguració, el mes de novembre de 2009.

L’Entesa per Sabadell, d’acord amb el seu compromís de treballar a favor de la sanitat pública i de la seva qualitat, com també el d’optimitzar els recursos que poden afavorir aquesta qualitat i reduir les llistes d’espera, porta a l’aprovació del Ple municipal del proper 1 de març, una moció amb el punts següents:

1.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya la urgent construcció de l’Hospital Ernest Lluch, en tant que centre de titularitat pública que ha de resoldre el dèficit de llits hospitalaris de la zona sanitària de Sabadell.

2.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya que augmenti de manera transitòria el nombre de derivacions i d’intervencions a la Clínica del Vallès i, si es considera necessari, a altres centres com ara l’Hospital General de Catalunya, amb la finalitat de reduir les llistes d’espera i afavorir la descongestió de l’Hospital de Sabadell mentre no entra en funcionament el futur Hospital Ernest Lluch.