L’Entesa per Sabadell demana garanties pel soterrament dels FGC fins Sant Quirze del Vallès i reclama l’aprovació immediata de l’estudi informatiu

El soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre l’estació de Gràcia i Sant Quirze del Vallès és un compromís irrenunciable per a la millora urbana dels barris de Can Feu i de Gràcia, amb l’eliminació de l’actual barrera que representen les vies del tren i la creació d’un passeig en el seu lloc.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat havia de tenir enllestit l’Estudi Informatiu d’aquest tram de perllongament abans de finalitzar l’any 2010. La realitat però és que aquest estudi no ha sortit a la llum pública i es desconeix completament en quin punt es troba la seva tramitació.

En la darrera reunió de la Comissió de seguiment de Gràcia-Can Feu, del passat 24 de gener, l’Entesa per Sabadell es va interessar per l’estat de l’estudi informatiu i la resposta per part del govern municipal va ser del tot inconcreta i sense voler exposar quins són els motius d’aquest endarreriment i en quina data veurà la llum el projecte.

Aquest incompliment del terminis d’aprovació de l’estudi informatiu i la manca de concreció porta a posar en dubte si realment hi ha voluntat de realitzar el soterrament del tram entre l’Estació de Gràcia i Sant Quirze del Vallès.

Davant d’aquesta incertesa l’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal que clarifiqui el perquè dels motius de d’incompliment dels terminis de la tramitació del projecte i que doni garanties de què el soterrament fins Sant Quirze serà una realitat.