L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que deixi de confondre la ciutadania amb projectes inexistents que creen falses expectatives

110209 RP Projectes incerts

A manca de projectes concrets, el govern municipal fa córrer la imaginació. Aquesta és l’estratègia que ha emprès en aquestes darreres setmanes i a les portes de la campanya electoral.

110209 RP Projectes incertsProjectes inexistents com la nova Plaça a l’antic Vapor d’en Cusidó, anunciat com una realització propera quan tot just s’han iniciat els tràmits per a l’expropiació, aprovats en la Junta de Govern del passat dia 14 de gener. L’obtenció del sòl pot trigar anys i fins a la realització de la plaça, en el millor dels casos, un mínim de 4 o 5 anys.

L’anunci de que el Pla Parcial de Cifuentes comportarà la construcció de 1.600 habitatges, 1.200 dels quals seran de protecció, presentant-lo també com una realització immediata forma part d’un nou acte amb voluntat mediàtica, però sense cap garantia de ser una realitat propera.
Ara, tot just s’inicia la tramitació del planejament, la qual pot requerir un termini d’entre 2 i 3 anys fins la seva aprovació definitiva i posteriorment un mínim de 2 anys més per a la licitació i realització de les obres d’urbanització.

A més d’aquests terminis cal tenir en compte les escasses possibilitats que l’Ajuntament pugui invertir 10 milions d’euros per afrontar la seva quota d’una urbanització, amb un cost de 23 M d’€, de difícil viabilitat per la situació d’estancament del mercat immobiliari fins i tot en l’habitatge de protecció. Tenim l’experiència de Can Gambús, un barri fantasma, totalment paralitzat.

Aquests anuncis cal afegir-los a l’efectuat per l’alcalde assegurant que un 95% del personal d’IKEA serà de Sabadell, falsa promesa que no té cap mena de base.

Es tracta d’anuncis fets únicament en clau electoralista i sense cap fonament, però que el PSC fa amb l’objectiu de confondre la ciutadania i crear falses expectatives. Una pràctica que l’Entesa deplora i reclama a l’alcalde que deixi de practicar-la. Una cosa són els desitjos i una altra de ben diferent, anunciar-los des de l’Ajuntament com si fossin una realitat.