L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde transparència en la gestió de recursos i en la contractació de persones

L’Entesa per Sabadell ha adreçat a l’alcalde una pregunta escrita per conèixer quines funcions ha desenvolupat el Sr. Joaquim Carné en l’organització de la Cavalcada de reis 2011.

La Cavalcada de reis s’adjudica per concurs públic i en els darrers anys ha estat adjudicada a Serveis de l’Espectacle Focus, S.A, per import de 184.440 € l’edició de 2009, 165.880 € l’edició 2010 i 160.650 € l’edició 2011. Aquest encàrrec inclou el disseny, muntatge, construcció, subministrament de so i llum, bloc artístic professional, direcció i producció, direcció artística, coordinació i tot un seguit de tasques relacionades amb la cavalcada. És, doncs, sorprenent que s’hagi fet un encàrrec paral·lel al Sr. Carné, d’un import de 6.015 €, per a la creació, gestió i execució de diferents tasques dins la Cavalcada de Reis 2011.

Es dóna la circumstància de què fa pocs mesos el govern del PSC va voler crear un càrrec de confiança a mida del Sr. Carné, que finalment no va ser aprovat, davant l’oposició en bloc de tots els grups municipals. Recentment també s’ha conegut que el Sr. Carné forma part d’un grup de persones independents que organitzaran trobades amb l’alcalde Manuel Bustos en ple període preelectoral.

L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde la màxima transparència en la gestió dels recursos públics i en la política de contractació.