L’Entesa per Sabadell comparteix la preocupació d’un sector de pares i mares de l’Escola La Trama per la demora de les obres i l’oferta de dues línies a P3

L’Entesa per Sabadell comparteix la preocupació expressada per un sector dels pares i mares de l’Escola La Trama pel fet que enguany s’ofertin novament dues línies en la preinscripció escolar (50 alumnes), malgrat la situació de manca d’espais que ja pateix el centre.

Des de fa més d’un any l’Entesa ha reclamat la urgència d’unes obres d’ampliació que ja porten mesos de retard i que està previst que s’inicien durant aquest semestre, però que, segons s’ha anunciat, tindran una durada de 3 anys. Durant aquest curs la manca d’espai ja ha obligat a fer reajustaments que alteren el desenvolupament correcte de les activitats de l’escola i, en aquesta situació es veurà agreujada per l’entrada al setembre de 50 infants més.

L’Entesa per Sabadell va interessar-se per la situació del centre i va preguntar la passada setmana al regidor d’Educació, Sr. Ramon Burgués, si l’oferta seria de doble línia i si s’havien previst mesures per pal·liar les possibles complicacions per la manca d’espai, però el Sr. Burgués es va desentendre del problema i va dir que ignorava quantes places s’ofertarien, traspassant tota responsabilitat a la Generalitat.

D’altra banda, l’Entesa per Sabadell va fer al·legacions al febrer de 2009 per plantejar la necessitat d’incorporar a l’escola la finca del carrer de Sant Cugat amb el carrer Estrella, que el Pla General ja va preveure l’any 1993 per facilitar ampliació d’aquest centre. Lamentablement però el govern municipal es va negar a considerar la proposta amb el pobre argument que l’expropiació podria alentir el procés, quan aquesta finca hauria pogut haver-se expropiat fa molts anys si el govern municipal hagués tingut la voluntat de millorar les condicions del centre.

L’Entesa per Sabadell dóna ple suport a l’Escola La Trama i reclama novament al govern de la ciutat que intercedeixi amb la Generalitat perquè iniciïn les obres d’ampliació amb caràcter urgent i es busquin solucions que eviti la massificació.