L’Entesa per Sabadell continuarà incidint en la defensa dels serveis públics, la transparència, les polítiques socials i el bon govern de la ciutat

110111 RP Prioritats curs

El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell considera que els primers mesos del 2011 estaran condicionats per la celebració de les eleccions municipals el 22 de maig que provocaran que el govern municipal prioritzi la intensificació del seu habitual electoralisme i populisme en detriment de les polítiques municipals que necessita la ciutat.

110111 RP Prioritats cursEl govern ja fa temps que està esgotat i que actua amb inèrcia, a mercè dels seus exclusius interessos partidistes, sense estar a l’alçada de les circumstàncies. La ciutat està estancada com a resultat de la incapacitat política d’un govern sense idees i sense nivell polític. Un govern feble i aïllat, que només s’aguanta pel suport del PP, la seva crossa, i que és incapaç de generar projectes i perspectives de futur creïbles.

Al mateix temps, augmenta la demanda de prestacions socials i la situació de crisi i de precarietat econòmica que pateixen molts ciutadans i ciutadanes i s’eleva el risc de conflictivitat social.

 Manca transparència real, no només de determinades informacions en el web municipal, sinó en tots els àmbits: polítiques de Personal, adjudicacions, contractacions i subvencions.

 Opacitat i manca d’informació de l’acció d’un govern que fa i desfà sense donar comptes.

 Manca diàleg entre govern i oposició. El govern únicament dialoga amb el PP i fuig del debat públic i la negociació política. Reivindiquem la necessitat de diàleg i fem una crida als mitjans perquè col·laborin a multiplicar els àmbits de debat.

 Manca capacitat de gestió i propostes de ciutat viables. El govern ha optat per la privatització dels serveis públics i es desentén de la prestació dels serveis. La major part de projectes de ciutat que ha anunciat en aquest mandat no són viables i no es fan realitat

El paper de l’Entesa
L’Entesa continuarà en els propers mesos la seva acció política amb estil propi. Fent una oposició rigorosa, centrada en els interessos de la ciutat, lluny del sensacionalisme i dels titulars fàcils, però ferma a l’hora de denunciar totes aquelles actuacions contràries als interessos col·lectius, als drets de les persones i al progrés de la ciutat. Com hem fet durant tota la legislatura, continuarem fent propostes i mocions i presentant al·legacions a tots els projectes rellevants, fent aportacions i millores. Aquesta és la manera de fer de l’Entesa, una acció política constructiva que sempre planteja alternatives per potenciar el futur de Sabadell i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

L’Entesa continuarà treballant a partir de conèixer la realitat social de la ciutat, a partir del treball del Grup Municipal i del projecte El Sabadell que volem, que, a través de l’estudi d’un territori i del contacte amb els seves entitats aporta un coneixement actualitzat de les necessitats i prioritats de la ciutat.

L’Entesa vol continuar sent un referent per a la gent que confia en una altra manera de fer política, basada en l’ètica i la transparència.

L’Entesa prioritzarà el seu treball en aquests mesos en els temes:

 Serveis Públics, incidint especialment en la necessitat de preservar el model sanitari, reclamar el compliment dels compromisos del Pla de Xoc i continuar reivindicant més i millors serveis.

 Serveis Socials: Els Serveis Socials estan superats per les actuals demandes de prestacions i tenen dificultats per atendre la complexitat social. Cal vetllar pel seu bon funcionament i garantir els recursos per a les persones amb més fragilitat social.

 Projecte dels FGC: l’Entesa ha fet moltes propostes en el projecte del perllongament FGC i ho continuarà fent, malgrat el desinterès del govern per les comissions de seguiment i altres espais de participació, per garantir els compromisos del soterrament de Can Feu i el perllongament a Castellar.

 Espai públic, cada cop més privatitzat (restaurants sobre vorera a Eix Macià, terrasses en voreres estretes…) i més ocupat incívicament per vehicles, s’han relaxat les mesures de control i els vianants cada cop tenen menys espai i més perill.

 Defensa del rodal i del Vallès: El Quart Cinturó o l’actual traçat del gasoducte són algunes de les amenaces que planen sobre el nostre rodal i continuarem fent propostes per evitar-les.

 Patrimoni històric i cultural: conservació i usos dels vapors i altres elements patrimonials, concreció del Museu Tèxtil al Vapor Pissit, Parc Fluvial del Ripoll.

Des del Grup Municipal també treballarem per mostrar l’Entesa com l’opció política més preparada, amb més propostes i amb més coneixement de la ciutat per gestionar-la i governar-la millor.