L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal del 4 de gener una moció a favor de la preservació del Bosc de Can Deu

Davant l’amenaça que comportaria pel Rodal, i més concretament pel Bosc de Can Deu, el pas del gasoducte de Martorell a Figueres, que l’empresa Enagas té previst construir, l’Entesa per Sabadell porta el tema al Ple municipal amb la finalitat d’evitar el seu gran impacte.

Està previst que el gasoducte passi resseguint la carretera BV-1248 per Sant Julià d’Altura, travessar el Bosc de Can Deu i creuar el Riu Ripoll, pujar al pla de Can Bages i seguir vers la Torre d’en Turull, el Torrent de Colobrers, el bosc entre Can Moragues i Can Casamada, i continuar en direcció a Sentmenat.

Aquesta infraestructura comportarà un greu impacte, amb uns efectes directes molt grans durant la seva construcció per la utilització de maquinària pesant, la creació de grans espais logístics i l’eliminació de tota vegetació en una franja de 29 metres d’amplada al llarg de tot el seu recorregut, sense que es pugui reposar la vegetació perquè aquesta franja es convertirà de manera permanent en zona de seguretat, pas d’instal·lacions i pista per al manteniment del gasoducte.

L’impacte es veurà agreujat pel fet d’haver escollit un traçat que ha de creuar nombrosos cursos fluvials com el torrent de Can Deu, el Riu Ripoll, els torrents de Can Bages i de Colobrers, el Riu Tort, el Torrent de Can Quer, etc. Especialment sever serà l’impacte al creuar el Riu Ripoll pel punt amb més desnivell entre la plana i la llera, amb talussos de més de 70 metres.

Es dóna la circumstància que tots els espais afectats estan qualificats com espais de valor forestal, agrari o de valor ecològic-paisatgístic, així com de Parc Agrari de Sabadell i de sistemes dels talussos del Ripoll i dels cursos fluvials, pels seus elevats valors naturals i de biodiversitat que contenen. D’altra banda, el Bosc de Can Deu, declarat com Forest Protectora el 1992 per la Generalitat de Catalunya és emblemàtic pels seus valors ambientals, culturals i socials, motiu pel qual s’ha evitat que resultés afectat per la pressió urbanística i per altres infraestructures com el Quart Cinturó.

Per aquests motius, l’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal la proposició amb els punts següents:

· Declarar el compromís del Ple municipal a favor de garantir la preservació del Rodal de Sabadell i especialment la del Bosc de Can Deu.

· Oposar-se al traçat del Gasoducte Martorell-Figueres, especialment al tram per on travessa el Bosc de Can Deu i el Riu Ripoll pel gran impacte que infligiria en aquest punts.

· Sol·licitar als promotors del gasoducte una alternativa al seu traçat en el terme municipal de Sabadell.

· Comprometre’s a emprendre les actuacions polítiques i jurídiques necessàries per tal d’evitar l’afectació del Rodal de Sabadell, especialment sobre el Bosc de Can Deu i el Riu Ripoll, per part del Gasoducte Martorell-Figueres tal i com preveu l’actual traçat del projecte.

· Traslladar els acords del Ple municipal al Ministerio de Industria y Energia, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Delegació del Govern en Barcelona, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a l’empresa ENAGAS SA.