L’Entesa per Sabadell proposarà en el ple municipal que es creï un servei de cerimònies civils de benvinguda a la comunitat

El naixement o l’adopció d’un fill o filla és un fet que transcendeix l’àmbit estrictament privat pel fet de tractar-se de la incorporació d’un nou membre al conjunt de la societat. Aquesta nova incorporació es limita amb la imposició d’un nom al registre civil o l’acte d’un bateig en el cas de les persones que professen alguna religió.

Pel contra, no hi ha una regulació concreta d’actes de benvinguda a la comunitat, o de cerimònia civil d’imposició de noms, per a les famílies aconfessionals. De la mateixa manera que els Ajuntaments ofereixen cerimònies matrimonials civils és del tot legítim que la màxima institució local que vetlla pels drets dels seu ciutadans i ciutadanes ofereixin també cerimònies civils de benvinguda a la seva comunitat junt a l’acte simbòlic d’imposició de nom.

Aquesta cerimònia ha de tenir com a finalitat donar la benvinguda als nous ciutadans i ciutadanes, manifestar públicament el desig dels seus tutors de que pertanyin a la comunitat i el compromís de la ciutat de Sabadell envers els seus drets civils.

L’Entesa per Sabadell, compromesa amb els valors democràtics i la laïcitat, porta al ple municipal del proper dia 21 una proposició adreçada a la celebració de bateigs civils en base als quatre punts següents:

1. Aprovar la celebració per part de l’Ajuntament de Sabadell de Cerimònies civils d’actes de benvinguda a la comunitat o d’imposició de nom.

2. Que aquests actes siguin celebrats per l’alcaldessa o l’alcalde de la ciutat, o per la regidora o regidor en qui delegui, a la sala de plens de l’Ajuntament de Sabadell.

3. Que en la cerimònia d’acte de benvinguda es llegeixi un fragment de la Convenció dels Drets dels infants de l’ONU i s’expedeixi un certificat on consti el nom del nen o nena, així com el compromís que sigui educat en els valors de la pau, la llibertat, la justícia social i els drets humans.

4. Que s’aprovi el reglament específic dels actes de benvinguda a la comunitat i d’imposició de nom.

D’aprovar-se aquesta moció, Sabadell comptaria amb cerimònies laiques en els actes de naixement, de matrimoni i de defunció, aquesta darrera també a proposta de l’Entesa per Sabadell.