L’Entesa per Sabadell deplora la nul·la voluntat de diàleg del govern municipal sobre els Pressupostos municipals de 2011

El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell va fer arribar al govern municipal un conjunt de propostes encaminades a rebaixar el capítol de despeses del Pressupost municipal pel 2011 i també propostes al capítol d’inversions. El retorn per part del govern del Sr. Manuel Bustos ha estat el més absolut silenci.

Algunes de les propostes per rebaixar el capítol de despeses són:

 Reduir els sous dels càrrecs electes i càrrecs de confiança en un 10 %.

 Reduir els càrrecs de confiança a un per àrea i eliminar la figura del Comissionat.

 Suspendre els convenis de la Caserna de la Guàrdia Civil i del Castell de Can Feu, que costarien molts diners a la ciutat.

 Suspendre el perniciós projecte que privatitza l’ús de l’Olímpia.

 Reduir dràsticament la despesa dels ornaments florals penjants.

 Reduir l’encàrrec d’estudis externs.

 Eliminar els esdeveniments municipals i les posades en escena ostentoses.

En el capítol d’inversions l’Entesa va plantejar al govern propostes encaminades a millorar les prestacions socials i a evitar una major degradació del patrimoni municipal:

 Ampliar el servei d’atenció domiciliària i millorar el servei d’àpats a domicili.

 Ampliar les partides destinades a prestacions econòmiques per accés a habitatge.

 Reforçar les mesures de prevenció de desnonaments.

 Consolidar el patrimoni històric: Molí d’en Torrella, Masia de Can Llong, Masia de Ca n’Oriac, Vapor Turull i les naus de llevant del Vapor Pissit.

L’Entesa per Sabadell deplora aquesta actitud del govern municipal de no hagi tingut la més mínima voluntat de valorar les diferents propostes plantejades. En cap moment el govern ha pretès arribar a un Pressupost que recollís les diferents sensibilitats dels grups municipals.

Una vegada més el govern del PSC posa de manifest la seva actitud prepotent i la nul·la capacitat de diàleg, preferint el vot fidel de la dreta liberal que qualsevol exercici per contrastar les prioritats de cada grup municipal i arribar a un Pressupost de tota la ciutat.