L’Entesa per Sabadell es felicita per haver aconseguit que el web de l’Ajuntament afavoreixi la transparència, però lamenta que aquesta pràctica no s’apliqui en altres àmbits municipals

101124RPTransparenciaMunici

L’Entesa per Sabadell va presentar al ple municipal de l’1 de juny de 2010 una proposició a favor de la transparència municipal, per tal que es publiquessin al web de l’Ajuntament tot un seguit d’informacions que no eren públiques o bé eren difícilment accessibles per la ciutadania.

101124RPTransparenciaMuniciRecentment hem pogut comprovar com s’han habilitat espais en el web dedicats monogràficament a la transparència i s’han publicat gran part de les informacions sol·licitades en compliment d’aquesta proposició, fet que celebrem i veiem recompensada la nostra insistència a favor de la informació i del rendiment de comptes amb la ciutadania.

No obstant això, considerem que encara hi ha informacions molt difícils de trobar, com ara les declaracions de béns dels càrrecs electes, l’organigrama municipal o les dades econòmiques per habitant (ingressos, despeses, inversions), i també hi ha informacions poc actualitzades com ara els acords de la junta de govern (l’última acta és del 3 de setembre) o les actes del Plens municipals (accés inactiu des del mes de maig). Hi ha informacions que són difícilment accessibles, per exemple la llista d’operacions amb els principals proveïdors, així com d’adjudicataris, o les dades d’inversió en infrastructures per habitant, per exemple.

D’altra banda, algunes informacions són poc elaborades o poc clares, com ara la Carta de Serveis, que només està publicada pel que fa al Servei d’Atenció Ciutadana – SAC i no per a la resta de serveis municipals, en què es remet al web.

És a dir, considerem que cal garantir que totes les informacions siguin fàcilment accessibles des de diferents llocs del web pensant en la coherència de la recerca de dades que pugui fer la ciutadania, a banda de què actualment hi hagi un accés a la informació a través d’un destacat anunciant un premi.

L’Entesa per Sabadell lamenta que la transparència que s’ha començat a aplicar en el web no s’apliqui també en altres àmbits municipals, per exemple, davant de les peticions dels grups municipals, malgrat està regulat que tenim dret a rebre tota la informació relativa als afers que afecten l’Ajuntament. (memòries Policia Municipal, memòries Consell Municipal de l’esport, informacions elaborades, còpies estudis, relació entitats Declaració Autovia Orbital…)

L’Entesa continuarà treballant per fer que l’Ajuntament sigui cada dia més transparent, no només de cara a l’aparador, sinó també en la seva pràctica interna quotidiana.