L’Entesa per Sabadell denuncia que el govern continuï la remodelació de l’Olimpia en contra dels interessos de la ciutat

El govern municipal ha aprovat pel seu compte la segona fase del projecte de l’Olimpia al barri de la Concòrdia. Aquesta fase consisteix en la construcció d’un edifici de tres plantes, amb un total de més de 2.500 m2, destinat a vestuaris i a les oficines de la Federació Catalana de Futbol. Aquest edifici tindrà un cost inicial de més 3,35 milions d’euros dels quals tan sols 2 milions seran aportats per la Federació.

Aquest edifici és el segon pas per convertir les actuals instal·lacions de l’Olimpia en una “Ciutat Esportiva” dedicada exclusivament al futbol, la qual comportarà l’eliminació de les actuals pistes poliesportives per a construir dos camps de futbol més. Tot la futura “ciutat” serà cedida a la Federació Catalana de Futbol per una durada de 50 anys pel seu ús exclusiu.

Amb aquesta cessió la ciutat perdrà la possibilitat d’utilitzar unes instal·lacions municipals. Aquestes instal·lacions actualment estan obertes a tothom i donen servei al barri de la Concòrdia i al conjunt de Sabadell, en ser utilitzades per nombrosos equips esportius, centres escolars i grups de lleure. Un cop finalitzat aquest perniciós projecte les instal·lacions seran barrades a la ciutat.

El projecte té un cost previst de 8 milions d’euros dels quals la Federació Catalana de Futbol tot i ser la principal beneficiària tan sols n’aportarà 2. Amb aquesta operació la ciutat haurà de pagar per perdre una instal·lació de la qual gaudeix des de fa 25 anys.

L’Entesa per Sabadell ja es va oposar i va denunciar aquest projecte tan perjudicial pel interessos de Sabadell el maig de 2008 quan el govern va aprovar-lo unilateralment en Junta de Govern . Ara en ocasió de l’inici de la segona fase reiterem aquesta denúncia de les intencions del govern.

Una vegada més el govern municipal del PSC encapçalat pel Sr. Manuel Bustos no vetlla pel interessos de la ciutat sinó pels interessos aliens a la ciutat.