L’Entesa per Sabadell reclama la construcció de la Ronda Nord i la millora de la xarxa viària com a solució viable a la mobilitat viària

101110RPInfraestructures

En els darrers dies s’han fet públiques diverses propostes viàries relacionades amb la mobilitat de la nostra ciutat i del Vallès.

101110RPInfraestructuresHem assistit també a la posada en escena mediàtica protagonitzada per l’alcalde Manuel Bustos i pel govern municipal en relació al Quart Cinturó, més adreçada a voler quedar bé davant de determinats sectors econòmics i com a reacció a la potent resposta del Vallès contra aquesta autovia, que no pas a pensar que les seves accions tinguin una repercussió real a favor d’aquesta infraestructura.

L’alcalde, una vegada més, ha buscat suports incondicionals. Ha buscat la confrontació en lloc de buscar solucions viables a partir del consens.

Totes les propostes que han sonat aquests dies tenen en comú el fet de posar en evidència la dificultat de projectar qualsevol infraestructura viària per un territori complex, fràgil i d’una alta qualitat ambiental. Una infraestructura que no té cap tipus de justificació, tal i com s’ha pogut constatar en l’estudi informatiu, però que tindria greus impactes i un cost tan elevat (uns 1.200 milions d’euros) que la fan inviable econòmicament.

Per altra banda el fet de considerar el Quart Cinturó com la solució a tots els problemes de mobilitat de la regió metropolitana, com si es tractés d’una vareta màgica, impedeix a la pràctica afrontar les inversions necessàries per resoldre els dèficits reals de la mobilitat.
Aquesta situació ens porta a refermar el que venim plantejant des de fa temps, la necessitat de realitzar determinades infraestructures que poden tenir una incidència molt positiva en els problemes de mobilitat, i de deixar de banda una via com el Quart Cinturó, que, a banda dels seus impactes, és probable que no es faci.

En conseqüència, reclamem la responsabilitat de totes aquelles institucions i organitzacions que realment consideren que cal millorar l’actual mobilitat i resoldre els problemes de comunicació reals.

Des de l’Entesa plantegem treballar per fer realitat aquelles infraestructures que són viables i sobre les que existeix realment una àmplia acceptació ciutadana i un consens entre totes les forces polítiques i socials:

 Ronda Nord, entre la carretera de Matadepera i la de Castellar del Vallès.

 Desdoblament de la carretera B-140 Sabadell – Santa Perpètua des de Can Roqueta.

 Reforma del traçat C-155 Sabadell – Polinyà – Granollers, amb un carril per a vehicles lents.

Definir i consensuar:

 Connexió de la Ronda Oest amb les rondes de Terrassa seguint l’actual línia de RENFE.

 Connexió nus Ronda Nord – Carretera Castellar amb carretera C-155 a Granollers.

Executar de manera prioritària:

 Desdoblament carretera B-124 a Castellar del Vallès.

 Perllongament FGC a Castellar del Vallès.