L’Entesa per Sabadell proposa que la ciutadania assumeixi només el 50% de l’increment de l’IPC en les ordenances fiscals

101105RodapOOFF

El passat 25 d’octubre, l’Entesa per Sabadell va fer arribar al govern municipal les propostes per a les Ordenances Fiscals 2011. Es tracta de propostes molt condicionades per l’escenari de crisi econòmica que afecta moltes famílies a la ciutat i que té un impacte més cru sobre determinats sectors que ja partien d’una economia precària.

L’Entesa per Sabadell considera que l’Ajuntament ha de ser sensible a aquesta situació i que, per tant, està justificat prendre mesures excepcionals.

101105RodapOOFFVolem destacar especialment la proposta que fem pel que fa a l’increment de les ordenances fiscals, que el govern del PSC proposava un increment del 2,5%, però va pactar amb el PP fixar-ho en el 2%. La proposta de l’Entesa es basa en la corresponsabilitat, és a dir, proposem que tan sols s’apliqui un increment del 50% de l’IPC, concretament, augmentar un 1%. Per tant, els contribuents assumeixen un augment de l’1% i l’altre 1% l’ha d’assumir l’Ajuntament, a partir de realitzar un exercici racionalitzar despeses. Aquesta és una proposta que considerem que s’adapta a l’excepcionalitat del moment actual

D’altra banda, l’Entesa ha proposat, com en anys anteriors, una ampliació de les possibilitats de fraccionament de l’IBI i la taxa de residus per facilitar els pagaments, de manera que es pugui optar per pagar en 4 rebuts anuals.

En tercer lloc, hem proposat que s’ampliïn els serveis d’atenció a la llar i d’auxiliars de la llar, que actualment són molt insuficients (una hora diària). L’Ajuntament ha d’avançar cap a un servei més complet, però també entenem que difícilment es podrà assumir l’ampliació del servei amb les mateixes bonificacions que estan regulades actualment. Per això proposem que es mantinguin les bonificacions de 2010 per a la primera hora de servei, que consideraríem un servei bàsic, i que s’ofereixi la possibilitat als usuaris de sol·licitar fins a tres hores diàries de servei, aplicant a partir de la segona hora els següents preus:

 Ingressos fins 1 vegada IRSC: 50% benefici fiscal

 Ingressos fins 1,50 vegades IRSC: 25% benefici fiscal

 Ingressos més d’1,50 vegades IRSC: 0% benefici fiscal

Per últim, amb l’objectiu de fomentar les bones pràctiques mediambientals hem de reclamar un cop més mesures per avançar cap a la reducció progressiva de la taxa de residus en funció de les bones pràctiques i reclamem un cop més que es faci el Pla de reducció de residus municipals, que és un compromís aprovat pel ple a partir d’una moció de l’Entesa.