L’Entesa per Sabadell dóna ple suport a l’Escola La Trama en el seu reclam perquè s’iniciïn les obres d’ampliació del centre

L’Entesa per Sabadell se suma, una vegada més, a les peticions de la comunitat educativa del CEIP La Trama perquè s’iniciïn de manera urgent les obres d’ampliació de l’actual centre, degut a que la manca d’espai obliga a fer reajustaments que alteren el desenvolupament correcte de les activitats de l’escola. Una situació que lògicament s’agreujarà en els propers cursos.

La Generalitat fa molt temps que hagués hagut d’iniciar les obres d’ampliació però aquestes ni tan sols tenen calendari conegut. L’actual situació crisi econòmica es converteix en l’excusa universal per no afrontar unes inversions que haurien d’estar aprovades i executades fa temps.

Per l’Entesa per Sabadell, davant de la manca de recursos, s’han d’establir prioritats i lamenta que un govern que s’autoanomena d’esquerres no prioritzi les inversions en educació i demés serveis bàsics.

D’altra banda, l’Entesa va fer al·legacions al febrer de 2009 per plantejar la necessitat d’incorporar a l’escola la finca del carrer de Sant Cugat amb el carrer Estrella, que el Pla General ja va preveure l’any 1993 per facilitar ampliació d’aquest centre. Lamentablement però el govern municipal es va negar a considerar la proposta amb el pobre argument que l’expropiació podria alentir el procés, quan aquesta finca hauria pogut haver-se expropiat fa molts anys si el govern municipal hagués tingut la voluntat de millorar les condicions del centre.

L’Entesa per Sabadell dóna ple suport a l’Escola La Trama i reclama novament al govern de la ciutat que intercedeixi amb la Generalitat perquè iniciïn les obres d’ampliació amb caràcter urgent.