Proposició dels GM d’ICV-EUiA, Entesa per Sabadell i ERC de suport a Ismail Javit

Aprovada per unanimitat

Carme García Suárez, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell
Magí Rovira Font, Portaveu del Grup Municipal d’ERC

EXPOSEN QUE:

 Ismail Javit és un jove de 34 anys que viu a la nostra ciutat des de fa tres mesos. Nascut a la zona muntanyosa de Gazhni, al centre d’un país en guerra com l’Afganistan, pertany a l’ètnia hazara que és blanc de les ires dels talibans que segueixen operant impunement a la zona i continuen amb la neteja ètnica, obligant a moltes persones d’aquesta ètnia a refugiar-se en altres països. Aquest estiu els talibans han assetjat aquesta àrea i han assassinat diverses persones del poble on Ismail té atrapada la seva dona i els seus tres fills, el petit de 5 anys que encara no coneix i el major de 14 anys que pot ser robat en qualsevol moment per algun grup armat.

 Ismail va ser rescatat en diverses ocasions de segrestos i tortures i va poder abandonar el país fugint a l’Iran i després a Turquia, on va sobreviure suportant grans penúries fins arribar a la Comunitat Europea via Grècia en una mínima barqueta inflable, on la policia grega li va mostrar les seves facetes més cruels. Grècia, país conegut per la comunitat europea per les gravíssimes vulneracions dels drets humans, li va denegar el dret d’asil.

 Al no poder resoldre la seva situació legal allà arribà a Espanya i va ser interceptat a l’aeroport de Barajas on, per dificultats idiomàtiques i de traducció, no aconsegueix demanar l’asil i decideix marxar a Romania on pensa que se li podria reconèixer el seu dret d’asil, però desprès de passar uns mesos en un centre de detenció d’immigrants a l’aeroport de Otopeni a Bucarest, les autoritats romaneses entenen que, en aplicació de la legislació internacional d’asil, l’estudi de la sol·licitud li correspon a Espanya i el retornen a Madrid el 15 de febrer del 2010 on el govern espanyol li permet tramitar la seva sol·licitud d’asil.

 Després de 8 mesos i sense haver entrat en el fons de la seva petició, ni les raons humanitàries, li comuniquen oficialment la denegació de la seva sol·licitud sota l’argument que correspon a Grècia l’examen de la mateixa, on l’obliguen a tornar, sent citat per la policia espanyola per al dia 29 d’octubre amb la intenció de gestionar el seu viatge.

 A Grècia és evident que no trobarà la protecció internacional a la que té dret com a víctima de guerra, d’assetjament i de tortura per raó d’ètnia i tornarà a caure en el mateix buit legal, desemparament i desprotecció, mentre intricades qüestions de procediment es sobreposen al dret més fonamental: la integritat física i moral de la persona.

 Actualment la salut d’Ismail està greument compromesa, tal i com indica l’informe mèdic del prestigiós especialista el Dr. Pau Pérez-Sales, cap de la unitat de l’Hospital de la Paz a Madrid que valora l’estrès post-traumàtic de persones com ell que fugen de la guerra i la tortura.

 Amb la finalitat d’aconseguir el màxim respecte als drets humans és necessari la suspensió de l’ordre de deportar Ismail Javit a Grècia i el reconeixement de la protecció a la que té dret a Espanya segons el dret internacional, basant-se ens alguns dels principis humanitaris esmentats a continuació:

· El delicat estat de salut de Ismail. Ha estat atès diverses vegades a l’hospital Taulí de Sabadell a causa de l’elevat índex d’estrès post-traumàtic, al que cal afegir tota la violència que ha hagut de suportar i el risc constant de ser deportat, el patiment permanent per la situació de perill extrem que pateixen la seva dona i 3 fills menors atrapats en una zona de conflicte bèl·lic controlada pels talibans.

· El dret d’asil. S ‘ha de poder garantir el dret que té una persona com ell de ser acollida i protegida legalment amb el reconeixement del dret d’asil segons reconeix la Carta Magna de la Declaració Universal dels Drets Humans i que regula el Conveni de Ginebra que el nostre país va subscriure en el seu moment.

· La recomanació feta pel Tribunal Europeu de Drets Humans (30 de setembre de 2010), així com les recents recomanacions realitzades per l’observador internacional de les Nacions Unides Dr. Manfred Nowak (20 d’octubre de 2010) que demostren la manca de protecció jurídica a aquests sol·licitants d’asil i proposen no enviar a ningú a Grècia per la falta absoluta d’acompliment dels acords en matèria d’asil. Aquesta nova situació hauria de ser estudiada molt seriosament per les nostres autoritats i concedir-li a Ismail la protecció internacional que mereix.

· La discriminació ètnica que pateixen els hazara per part dels talibans el fa especialment vulnerable a ell i a la seva família dins del país. L’aplicació de qualsevol mesura que afavoreixi la seva deportació a l’Afganistan, on l’únic que li pot esperar és la mort, o que retardin encara més el seu reagrupament familiar és un acte de gran irresponsabilitat jurídica i política ja que les conseqüències poden ser irreversibles per a la seva integritat física i la de la seva família.

 És necessari aturar immediatament la deportació d’Ismail Javit a Grècia, agilitzant al màxim el reconeixement de la protecció internacional a la qual té dret a Espanya al tractar-se d’una víctima de guerra, discriminada per la seva ètnia, que vaga de frontera a frontera dins d’una Europa democràtica i defensora dels drets humans aplicant legislacions incongruents i sancionadores respecte al fet migratori.

 Sabadell té ara una bona ocasió de materialitzar la seva vocació solidària protegint i acollint un veí seu refugiat d’un conflicte actiu, reconegut pel govern d’Espanya que manté una presència militar compromesa en tasques humanitàries.

Per tot l’exposat PROPOSEN:

Acordar el pronunciament de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell a favor del dret del ciutadà Ismail Javit a ser considerat refugiat polític en base els principis humanitaris.

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà.

Sra. Carme Garcia
Regidora portaveu
Grup Municipal d’ICV-EUiA

Sr. Isidre Soler
Regidor portaveu
Grup Municipal d’ES

Sr. Magí Rovira
Regidor portaveu
Grup Municipal d’ERC

Sabadell, 29 d’octubre de 2010

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL