L’Entesa per Sabadell no va donar suport a la moció de CiU sobre el Rebost Solidari a l’espera de rebre informació sobre el funcionament del servei

La Junta de Portaveus va aprovar el passat dia 22 una moció de CiU en la que plantejava aportar més recursos al Rebost Solidari i facilitar la compra d’una segona cambra frigorífica.

L’Entesa per Sabadell es va abstenir perquè considera insuficient la proposta plantejada, però sobretot perquè està pendent que el govern informi sobre la situació del Rebost Solidari i en faci una valoració a la Comissió Informativa de Serveis Personals el proper dia 27 d’octubre. Aquesta és una petició que va fer l’Entesa per tal de conèixer com ha funcionat durant el primer any, a quanta població ha atès i amb quines prestacions, quines entitats hi han col·laborat, quines problemàtiques s’han produït i quines necessitats té.

L’Entesa rebutja que temes tan sensibles com el Rebost siguin objecte del joc partidista en una mena de cursa per veure qui fa primer determinades propostes, sense que s’hagi facilitat tota la informació al respecte, a partir de la qual poder plantejar els canvis necessaris per donar un millor servei. També lamentem l’actitud de manca de coherència del govern que va donar suport a una moció sense haver plantejat ni debatut la informació que ha de facilitar cinc dies després.

L’Entesa considera el Rebost Solidari i els serveis socials en general no han de ser en cap cas temes en què es facin plantejaments oportunistes, sinó que cal analitzar l’actual model per veure si funciona adequadament i si compta amb els recursos necessaris. I és només a partir d’aquesta informació i valoració que s’han de plantejar i endegar els canvis i les actuacions necessàries per millorar la prestació del servei del Rebost Solidari.