L’Entesa per Sabadell demana a l’equip de govern una valoració sobre el primer any de funcionament del Rebost Solidari

Quan ja gairebé fa un any que va entrar en funcionament el Rebost Solidari, l’Entesa per Sabadell considera que és el moment per conèixer detalladament com ha funcionat aquest servei, a quanta població ha atès i amb quines prestacions, quines entitats hi han col·laborat, quines problemàtiques s’han produït, etc.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell va sol·licitar la setmana passada que en la propera comissió informativa de Serveis personals, les reunions periòdiques on són representats el govern i tots els grups de l’oposició, es doni una informació àmplia sobre el funcionament del Rebost Solidari des de la seva creació, per tal poder fer una valoració del servei.

En els darrers mesos, la situació de crisi que pateixen moltes persones a la ciutat ha provocat un augment molt significatiu en la demanda de prestacions de tot tipus als Serveis Socials municipals i és per això que és més important que mai que els recursos amb què compta l’Ajuntament estiguin a l’abast de les persones que ho necessiten.

En aquest sentit, l’Entesa considera que és el moment d’analitzar l’actual model de repartiment d’aliments per veure si funciona adequadament i si compta amb els recursos necessaris. I considera també que és només a partir d’aquesta informació i valoració que s’han de plantejar i endegar els canvis i actuacions necessàries per millorar la prestació del servei del Rebost Solidari.