Les coves de Sant Oleguer, recuperades gràcies a les propostes que des de fa anys ha plantejat l’Entesa per Sabadell

Finalment és una realitat la protecció d’algunes de les Coves de Sant Oleguer, que podran ser visitades i formaran part del Memorial Democràtic.

Aquestes coves, com d’altres que es conserven a la zona del Parc Taulí, no gaudien de cap tipus de protecció ni formaven part del catàleg de patrimoni i estaven completament oblidades i abandonades. El govern de la ciutat no tenia cap previsió per preservar aquest bé patrimonial.

L’any 2006 l’Entesa per Sabadell va incloure la proposta de protecció de les coves en les al·legacions presentades al Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Sabadell – PEPPS.

 2 de juny de 2006. Al·legacions Entesa al PEPPS:
Hem comprovat que les coves del Ripoll no gaudeixen de cap nivell de protecció. Tractant-se d’un element del patrimoni històric de la ciutat, especialment del seu passat més recent i podent jugar un paper molt important en la difusió de la història de la ciutat i del record de la immigració dels anys cinquanta.
En conseqüència proposem que el conjunt de les coves del Ripoll gaudeixi del màxim nivell de protecció en el Pla especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell.

L’al·legació va ser acceptada per l’Equip de govern, fet que va ser valorat positivament per l’Entesa per Sabadell, perquè les coves són un element de la memòria col·lectiva que permet conèixer la història de la ciutat a la postguerra i que és indestriable de la història recent de Sabadell.

Un cop incloses en la relació de bens protegits l’Entesa ha vingut reclamant insistentment des de l’any 2006 una actuació per consolidar, protegir i fer accessibles les coves, fent propostes per destinar-hi recursos, per exemple en els Fons Estatals d’Inversió Local – FEIL o el Pla d’ocupació municipal:

 9 desembre de 2008. Propostes Entesa als FEIL:
Consolidació i condicionament de les Coves del riu Ripoll

 27 març de 2009. Propostes Entesa al Pla d’Ocupació municipal:
Consolidació i condicionament de les Coves del riu Ripoll

L’Entesa vol fer pública la seva satisfacció per haver col·laborat de manera decidida a la recuperació de les Coves de Sant Oleguer.