Una proposta de l’Entesa per Sabadell permet millorar el projecte d’ordenació de l’àmbit del Cementiri

El darrer Ple municipal va aprovar l’estudi de detall que ordena l’àmbit del Cementiri de Sabadell. Aquesta proposta de nova ordenació ha de permetre millorar les condicions urbanístiques aquest servei, integrar-lo des del punt de vista paisatgístic i donar un tractament unitari a les diverses fases de creixement que el cementiri ha tingut al llarg dels anys.

Un dels aspectes més destacats d’aquesta nova ordenació és la nova ubicació de la carretera entre la Salut i Torre-romeu. En la proposta inicial de l’estudi de detall aquest vial mantenia l’actual traça i continuava sent un element de separació entre el Cementiri i el nou aparcament situat enfront la façana principal.

L’Entesa per Sabadell va proposar un nou traçat d’aquesta carretera per la part exterior del nou aparcament, proposta que finalment ha estat acceptada.

Amb el nou traçat d’aquest vial es millora de manera considerable la relació entre l’aparcament i el cementiri, permetent d’aquesta manera accedir-hi des d’un espai pacificat i no des de la carretera com es fa actualment i com preveia la proposta inicial de la nova ordenació.

Des de l’Entesa per Sabadell valorem positivament que la proposta de canvi d’aquest vial hagi estat acceptada i incorporada en la nova ordenació del Cementiri. En aquest mateix sentit estem satisfets d’haver col·laborat a millorar la futura ordenació d’aquest equipament.