L’Entesa per Sabadell demana més implicació de l’Ajuntament en la greu problemàtica dels desnonaments

Moltes famílies sabadellenques estan patint veritables dificultats a l’hora de d’afrontar els deutes hipotecaris amb les entitats bancàries. Les greus dificultats econòmiques i la situació d’atur en la que es troben moltes persones fa que els hi sigui materialment impossible pagar les quotes de la seva hipoteca o lloguer.

Aquesta dificultat ha portat a què moltes famílies, no tan sols hagin perdut el seu habitatge, sinó que moltes vegades fins i tot han de continuar pagant el deute amb el banc.

Es tracta d’una problemàtica molt greu i per aquest motiu, abans de l’estiu, l’Entesa va organitzar un acte públic per aprofundir en el coneixement de la situació de les persones que pateixen les conseqüències d’aquests fraus hipotecaris i veure possibles accions per evitar els desnonaments i les seves conseqüències.

Des de l’Entesa també hem reclamat la convocatòria del Consell Assessor de l’Habitatge per debatre com es pot afrontar aquesta problemàtica des de la ciutat a partir de la informació disponible sobre els casos que s’estan produint a Sabadell.

Les organitzacions polítiques i l’administració no podem ignorar ni defugir la nostra responsabilitat sobre el calvari i les injustícies que moltes persones estan passant i trobar solucions més enllà d’ajudes puntuals als afectats.

L’Entesa reclama una veritable política d’habitatge públic de lloguer i canvis legislatius que evitin els abusos que practiquen algunes entitats bancàries.