El govern del PSC obvia les irregularitats en la tramitació del Quart Cinturó i es nega a presentar-ne un recurs

El govern del PSC va rebutjar a la Junta de portaveus del passat divendres la moció presentada per l’Entesa per Sabadell, ERC i ICV-EUiA en relació a la tramitació ambiental de l’estudi informatiu del “Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona”, és a dir, el tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó.

L’Entesa ja va denunciar a finals d’agost que el Ministerio de Fomento havia realitzat l’exposició pública del tram Terrassa-Granollers de manera absolutament irregular, ignorant de manera deliberada la tramitació del procediment d’avaluació ambiental d’obligat compliment.

El 22 d’abril la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino va resoldre la caducitat del procediment d’avaluació d’impacte ambiental iniciat l’any 2004 i, en conseqüència, s’hauria hagut de tornar a iniciar el procés d’avaluació ambiental, però posteriorment va rebre pressions de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento i va accedir a convalidar la tramitació dels anys 2004 i 2005.

L’Entesa lamenta que el govern del PSC s’hagi negat a presentar un recurs d’alçada contra la resolució ministerial, malgrat tenir l’absoluta evidència de què la tramitació és fraudulenta, saltant-se el principi que l’administració ha de ser absolutament estricta en l’acompliment de les seves pròpies normes.

Així, el govern de Manuel Bustos s’alinea amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que la setmana passada es va negar a admetre les irregularitats de la tramitació, tot i sent-ne plenament conscient de la manifesta irregularitat, i va assegurar que el Quart Cinturó aniria endavant amb el procediment actual.

L’Entesa per Sabadell considera que tant el govern municipal com el conseller Nadal abonen amb aquesta actitud el menyspreu del govern espanyol envers la legalitat i el territori. No tan sols pretenen destruir els darrers espais naturals del nostre terme i del Vallès amb el Quart Cinturó, sinó que ho volen fer a qualsevol preu. Aquest és l’estil del Partit Socialista, imposar els projectes encara que sigui saltant-se la legalitat.