L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal una moció a favor del manteniment del campus universitari de Sabadell

Sabadell té una llarga tradició d’ensenyaments superiors des de que l’any 1942 es fundà l’Escola de Comerç, embrió de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, que el maig de 1972 es va integrar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment, el 1988 es començà a impartir les enginyeries tècniques d’Informàtica de Gestió i Informàtica de Sistemes. Finalment l’any 2009 les dues escoles es van transformar en l’Escola d’Enginyeria de la UAB i en la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB.

Tot i la importància d’aquests ensenyaments i del nombre d’alumnes, la UAB ha reduït l’oferta d’estudis al campus de Sabadell. Pel curs 2010/2011 l’Escola d’Enginyeria de la UAB no ofereix cap grau al campus de Sabadell, concentrant tots els nous accessos al campus de Bellaterra i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, únicament ofertarà dos graus de futur incert pel curs 2010/2011.

Si no s’oferten noves titulacions, la situació apunta cap a la desaparició del Campus universitari de Sabadell, fet que comportaria una important pèrdua de l’oferta universitària a la nostra ciutat i un pas enrere del pes de Sabadell en el món universitari, en un moment en què el coneixement i la formació són eines fonamentals per disposar d’oportunitats que facilitin un millor futur humà, social i econòmic.

L’Entesa per Sabadell considera de cabdal importància, no solament mantenir, sinó reforçar, el Campus universitari de Sabadell per tal de vincular el coneixement , la formació i la recerca a la realitat socioeconòmica del territori.

Per aquests motius L’Entesa porta al Ple municipal una moció que planteja:

 1r. Reafirmar l’aposta de l’Ajuntament de Sabadell pel manteniment del campus universitari de Sabadell.

 2n. Instar a la Universitat Autònoma de Barcelona a potenciar el campus de Sabadell i reconsiderar la reducció d’oferta, així com a estudiar la implantació de noves titulacions a la nostra ciutat.