El debat sobre habitatge posa de manifest que les administracions han afavorit el sector de la construcció i les immobiliàries, que mercantilitza el dret a l’habitatge digne

100603Habitatgeicrisi

El Casal Pere Quart va acollir dijous un nou acte del cicle Els Debats de l’Entesa, dedicat a les dificultats actuals de l’accés a l’habitatge, sota el títol “Habitatge i crisi: quina política pública pot garantir el dret a un habitatge digne?”.

100603HabitatgeicrisiAdrià Alemany, activista de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, va explicar que aquesta entitat, que agrupa afectats de tot l’Estat, va néixer a Barcelona al febrer de 2009 impulsada per col·lectius de defensa del dret a l’habitatge, com ara V de Vivienda, les plataformes pro habitatge digne, etc. La Plataforma és un espai d’ajuda mútua, en què s’assessora les persones afectades per les execucions hipotecàries i s’ofereix suport emocional i psicològic, assessorament jurídic, acompanyament en la relació amb les entitats bancàries, etc. La plataforma disposa també al seu web d’una Guia útil de consells.

Entre les propostes de la Plataforma destaquen una moratòria de desnonaments, tenint en compte que hi ha milers d’habitatges buits; la regulació de la fórmula de dació en pagament, és a dir que en el moment que l’entitat bancària es queda l’habitatge es liquidi el deute; la conversió del parc d’habitatges hipotecats en un parc de lloguer social; la realització d’una auditoria social sobre el funcionament del mercat hipotecari; o establir mecanismes legals i polítics per garantir l’accés a un habitatge digne.

Per la seva banda, Ada Colau, membre de l’Observatori de drets socials DESC i responsable d’habitatge de la CONFAVC, va iniciar la seva intervenció denunciant que en les darreres dècades el poder econòmic i polític havia fet una aposta pel sector de la construcció, mercantilitzant un dret fonamental, com és l’habitatge. Actualment, davant de l’espectacular increment de casos de desnonaments i de dificultats per fer front a les hipoteques, l’Administració no aporta solucions i els diferents casos es tracten com a problemes individuals, quan en realitat es tracta d’un problema col·lectiu.

Colau va llençar diferents propostes, com ara penalitzar l’habitatge buit, perseguir l’assetjament immobiliari, legislar el sobreendeutament buscant fórmules per protegir els afectats, destinar l’habitatge públic a lloguer per als col·lectius més febles, regular el lloguer de llarga durada, promoure el cooperativisme de cessió d’ús, amb lloguers tous, com és el cas de Sostre cívic, fomentar els espais de participació ciutadana en matèria d’habitatge i en clau local, o reivindicar la banca pública i la banca ètica.

L’acte va ser presentat per Rafael López, membre de l’Entesa per Sabadell, que va moderar un debat en què es van plantejar diferents inquietuds sobre l’accés a l’habitatge i la problemàtica creixent dels desnonaments. L’Entesa, que ha fet nombroses propostes en matèria d’habitatge, defensa que és necessari un canvi de model que garanteixi el dret a l’habitatge digne.