L’Entesa per Sabadell organitza un debat sobre els efectes de la crisi en relació amb l’habitatge i les polítiques alternatives per garantir el dret a l’habitatge

100603DebatHabitatge

L’Entesa per Sabadell organitza un debat sobre les dificultats per accedir a un habitatge i per pagar les hipoteques, que s’han vist agreujades pels efectes de la crisi.

El debat vol abordar les, cada caop més freqüents, situacions crítiques per la pressió de les hipoteques i els desnonaments a les persones que no poden afrontar-les. També pretén plantejar possibles alternatives per avançar cap un model d’habitatge públic que garanteixi l’accés i l’ús en condicions dignes i assequibles.

L’Entesa per Sabadell ha defensat sempre un model d’habitatge públic adaptat a les necessitat i possibilitats de les persones basat en l’habitatge públic de lloguer.

100603DebatHabitatge