L’Entesa per Sabadell rebutja les mesures del govern Zapatero per antisocials

Entesa per Sabadell fa públic el seu més absolut rebuig a l’anunciada retallada social (la gran tisorada) que el govern de Zapatero pretén aplicar a empleats públics, pensionistes, persones dependents i altres sectors amb pocs recursos econòmics.

Entesa per Sabadell considera que aquestes mesures, dictades sota l’òptica dels interessos financers i lliberals internacionals, són injustes i en absolut equitatives, i no resoldran els problemes plantejats pels especuladors que dominen els mercats internacionals. L’Entesa defensa que, per tal de reduir el deute públic i recuperar l’economia, cal adoptar mesures encaminades a regular i controlar els mercats financers, frenar l’especulació, aturar la privatització dels serveis públics i implantar sistemes fiscals justos i progressius, que facin pagar més a qui més té i perseguir el frau fiscal.

L’Entesa per Sabadell manifesta la seva intenció de formar part activa d’aquesta majoria ciutadana que es mobilitzarà contra l’atac del govern al precari “estat del benestar”, contra la “dictadura del mercat”, i per a exigir als governants que desisteixin dels seus propòsits agressius contra els sectors econòmicament més febles i que adrecin els esforços necessaris perquè aquesta crisi la pagui qui l’ha generat, és a dir, els bancs, les grans fortunes i els especuladors professionals.