L’Entesa per Sabadell vol canvis a Ràdio Sabadell per millorar la seva qualitat i el seu funcionament

Des de fa temps l’Entesa per Sabadell ha vingut reclamant a la gerència de Ràdio Sabadell la necessitat de millorar determinats aspectes que afecten als treballadors i treballadores d’aquesta emissora pública i que es convoqués un Consell d’administració extraordinari per abordar aquesta situació.

Finalment aquest Consell d’administració es va dur a terme el passat 22 d’abril, en el qual el representant de l’Entesa, en la qualitat de regidor municipal i de conseller, va manifestar la importància d’una ràdio pública de qualitat, i que per aquest motiu s’havien de garantir que les condicions laborals de tot el personal empleat a la Ràdio fossin les adequades per millorar el seu funcionament.

Ràdio Sabadell és una emissora pública municipal i en conseqüència està gestionada per una empresa municipal, en la que els regidors i regidores són membres de la Junta General i el seu Consell d’administració està format pels regidors i regidores en representació dels grups municipals. En conseqüència els càrrecs electes tenen l’obligació de vetllar per la qualitat i el bon funcionament de la Ràdio.

L’Entesa per Sabadell va plantejar a la gerència la necessitat de revisar els actuals contractes d’obra, reduir la precarietat i compensar adequadament les hores extres que els treballadors i treballadores realitzen, sense que això impliqui un major cost de l’assignació pressupostària municipal a la Ràdio.

Finalment l’Entesa per Sabadell confia en la capacitat de la gerència per resoldre la situació actual, assolir un funcionament exemplar com empresa municipal amb la finalitat que Ràdio Sabadell sigui el mitjà de comunicació públic de qualitat que desitgem.