L’Entesa per Sabadell exigeix a l’alcalde que assumeixi la seva responsabilitat i demani disculpes públiques per les irregularitats que la fiscal ha constatat en la gestió dels habitatges de Sant Oleguer

100426RPSantOleguer

Des de què va sortir a la llum pública la mala gestió en les adjudicacions de pisos del Complex de Sant Oleguer, l’Entesa ha reclamat reiteradament transparència, que el govern donés les explicacions oportunes per clarificar els fets i que assumís les responsabilitats derivades de la seva mala actuació.

100426RPSantOleguerDesprés d’examinar els expedients de les adjudicacions l’Entesa ja va constatar que s’havien produït moltes irregularitats de procediment, que no eren errors aïllats, sinó que el conjunt de la gestió havia estat irregular.

Ara, un cop conclosa la investigació de la Fiscal en cap de l’Àrea de Sabadell, veiem confirmades les nostres afirmacions i fins i tot s’ha ampliat el nombre d’expedients amb incompliment de requisits. La resolució de la fiscal constata les següents irregularitats:

 No hi ha constància de la publicació oficial de l’adjudicació provisional ni definitiva.

 No hi ha constància de la notificació de la resolució als sol•licitants

 Els expedients són incomplerts, atès que no hi figura tota la documentació acreditativa del compliment de requisits.

 11 dels adjudicataris incomplien el requisit d’empadronament establert a les bases.

 59 dels adjudicataris incomplien el requisit de patrimoni establert a les bases, atès que van vendre els seus habitatges amb posterioritat a l’adjudicació.

 6 dels adjudicataris incomplien el requisit econòmic establert a les bases, atès que tenien un patrimoni que els permetia accedir a un recurs de mercat.

 S’ha acreditat que no es va constituir la Comissió de Valoració i Admissions prevista, de manera que va ser el personal de Serveis Socials qui va prendre les decisions de les adjudicacions, sense aixecar actes de les sessions ni expressar els seus criteris.

Així, la investigació de la fiscalia constata plenament que els incompliments de requisits afecten a més de la meitat dels adjudicataris. Però si bé totes aquestes irregularitats són greus, el més greu, sens dubte, és que mai no es va arribar a constituir la Comissió de Valoració i Admissions, que era l’òrgan competent per realitzar les adjudicacions, que tenia la funció de vetllar i garantir el bon funcionament de tot el procés i que, a més, havia d’establir un procediment d’adjudicacions per als pisos que quedessin buits i gestionar les sol·licituds en espera.

Per tant, la resolució confirma l’incompliment del mandat del ple municipal, els dèficits de transparència de la gestió i la indefensió de la ciutadania.

Per altra banda no podem deixar de lamentar l’actitud frívola i irresponsable del govern municipal davant la resolució de la fiscalia que, si bé conclou que no ha trobat indicis de delicte penal, si que constata greus irregularitats. Amb aquesta actitud el govern deixa palès que no pensa reconèixer cap error ni assumir cap responsabilitat.

L’Entesa defensa que quan s’han produït irregularitats greus en la gestió i s’ha actuat amb opacitat en un tema tan sensible com l’habitatge públic, cal que algú assumeixi la responsabilitat política pels greuges i les injustícies que s’hagin pogut produir. Per aquest motiu, hem adreçat un escrit a l’alcalde demanant que assumeixi els errors i depuri responsabilitats i que demani disculpes públiques per la seva actuació.