L’Entesa per Sabadell reitera que la gestió de les adjudicacions dels habitatges de Sant Oleguer va ser del tot irregular i reclama que el Govern municipal assumeixi les seves responsabilitats

En relació al cas dels habitatges per a gent gran de Sant Oleguer i la resolució de la Fiscalia, l’Entesa per Sabadell vol recordar una vegada més que en tot moment ha demanat responsabilitats polítiques i s’ha desvinculat del possible procés penal (*).

En un comunicat emès el 19 de setembre, l’Entesa ja deia:

“…a banda de la investigació sobre les possibles causes penals (tasca del fiscal), cal clarificar les possibles irregularitats administratives i actuacions mancades d’ètica, tasca que forma part de les responsabilitats polítiques i que els grups municipals tenen l’obligació de conèixer.

En qualsevol cas, l’Entesa reitera que ha estat del tot provat que el procés d’adjudicació d’habitatges va estar ple d’irregularitats de caire administratiu i de procediment i que, tanmateix, l’equip de govern no ha assumit les seves responsabilitats i ha menystingut la gravetat del cas, emparant-se en l’expedient iniciat per la fiscalia com a excusa per desviar la responsabilitat política en que va incórrer. L’Entesa sempre ha defensat que un eventual procés per determinar implicacions penals era totalment independent de les irregularitats del procediment, que hem denunciat públicament en diferents ocasions i que vam poder constatar en la tasca d’anàlisi dels expedients d’adjudicació.

El passat mes d’octubre, els regidors de l’Entesa van examinar un per un tots els expedients d’adjudicació i van concloure que no es tractava d’errors aïllats, com volia fer creure el govern, sinó que el conjunt de la gestió havia estat irregular. Del primer a l’últim expedient la tramitació de tota la documentació no es va fer adequadament seguint un procés clar i transparent.

D’altra banda, el Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha mostrat la seva perplexitat pel fet que hagi estat l’alcalde personalment, acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Sra. Maria Ramoneda, i la resta de membres del govern municipal qui ha donat a conèixer la resolució de la fiscal, malgrat durant els sis mesos en què s’ha parlat abastament d’aquest tema, mai, en cap cas, ni l’alcalde ni la Sra. Ramoneda no hi havien intervingut ni havien donat cap tipus d’explicació pública.

L’Entesa per Sabadell exigeix un cop més a l’alcalde que assumeixi la seva responsabilitat política en tot aquest afer i prengui les mesures oportunes per depurar responsabilitats polítiques en relació a les irregularitats en el procés.

(*) Tot el que ha dit l’Entesa sobre aquest tema es pot consultar en l’apartat monogràfic sobre irregularitats del web.