L’Entesa per Sabadell celebra el compromís de la Generalitat a soterrar els FGC entre Gràcia i Can Feu

Insta a concretar el finançament per garantir la seva realització

L’Entesa per Sabadell celebra el compromís del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de soterrar 400 metres més de l’actual línia dels FGC, entre el carrer de Sobarber i la Plaça del Mil·lenari, que es va escenificar la setmana passada amb la signatura d’un protocol entre la Generalitat i l’Ajuntament de Sabadell.

Aquesta obra és sens dubte una bona notícia per Sabadell, especialment per als barris de Gràcia i de Can Feu, ja que permetrà eliminar l’actual barrera de separació entre els dos barris que comporten les vies i poder construir en el seu lloc un nou passeig que uneixi la carretera de Molins de Rei amb la Plaça del Mil·lenari. Aquesta millora suposarà també anivellar l’actual Passeig de Can Feu.

L’Entesa està satisfeta pel fet de veure més propera la materialització d’una llarga reivindicació dels veïns, que l’Entesa ja va plantejar a la Generalitat l’any 2006 amb motiu de les al·legacions al projecte de perllongament dels FGC. Posteriorment, a instàncies també de l’Entesa, el ple municipal de febrer de 2007 va aprovar una moció reclamant el soterrament de les vies.

Tot i aquesta satisfacció pel compromís d’ampliar el tram de soterrament, no podem deixar de manifestar la nostra preocupació per la inconcreció del seu finançament.

El protocol signat entre l’Ajuntament i el Departament de Política Territorial estableix un finançament de l’obra en un 50 % a càrrec de cada administració, amb un import màxim en el cas de Sabadell de 12 milions d’euros.

Es tracta d’un import considerable, que no és de fàcil disponibilitat per part de l’Ajuntament. En aquest sentit des de l’Entesa per Sabadell reclamarem a l’Equip de govern una major concreció de com es pensa aconseguir aquesta xifra important de diners.

Des de l’Entesa tampoc no considerem viable confiar aquest finançament a l’obtenció de plusvàlues provinents de modificacions urbanístiques. En canvi, apostem per gestionar el finançament de la part municipal d’aquesta despesa mitjançant altres fons d’ingressos com poden ser aportacions d’altres administracions (estatal o europea).

L’Entesa continuarà fent de prop el seguiment del perllongament dels FGC i fent propostes per fer aconseguir el millor projecte per a Sabadell.