Proposició a favor de redefinir el Programa de Vacances per a la Gent Gran

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

Actualment la nostra societat es fonamenta en drets socials i laborals que, juntament amb les millores sanitàries i l’ampliació de l’esperança de vida, permeten que les persones grans puguin gaudir d’un llarg període de lleure a partir de la seva jubilació.

L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat d’oferir activitats culturals, esportives i de lleure adreçades a fomentar una vellesa activa.

A la nostra ciutat, des dels anys 90 s’oferta un programa de vacances per a la gent gran, que es va crear per oferir uns dies de descans a persones que no tenien prou recursos econòmics per accedir a l’oferta d’una agència de viatges. Aquest programa ha anat ampliant el nombre de places i de destinacions, i s’ha anat desviant de l’objectiu inicial d’oferir unes vacances eminentment socials.

En els darrers anys l’aportació de l’Ajuntament de Sabadell als usuaris de les vacances per a gent gran ha estat entre el 7% i el 13% del seu cost i s’ha aplicat a tothom de la mateixa manera. Recentment s’ha incorporat una bonificació per a les persones amb ingressos inferiors a l’IRSC, que únicament ha beneficiat el 5% del total de participants.

L’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) oferta cada any un gran nombre de places en diferents modalitats a preus molt assequibles, als quals poden accedir les persones grans de la nostra ciutat.

És per això que, PROPOSA:

 1. Redefinir el Programa de Vacances per a la Gent Gran, per tal que tingui un objectiu prioritàriament social, buscant destinacions econòmiques i properes adreçades a les persones amb un nivell d’ingressos que no li permeti accedir a altres ofertes.

 2. Incloure en aquest programa estades orientades específicament a persones amb mobilitat reduïda.

 3. Crear un programa de respir familiar per a les persones grans que tenen al seu càrrec familiars que pateixin malalties i trastorns mentals, malalties degeneratives o discapacitats.

No obstant, el Ple decidirà.

Isidre Soler Clarena
Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sabadell, 6 d’abril de 2010

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL