L’Entesa per Sabadell vol que la Junta de Portaveus es manifesti en contra de la proposta de jubilació als 67 anys

L’Entesa per Sabadell considera la proposta del govern de l’Estat d’endarrerir l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys, com una agressió als drets socials i laborals dels treballadors i treballadores.

Les mesures per mantenir el sistema de pensions davant les possibles dificultats econòmiques degut a l’envelliment de la població i a l’increment de l’atur no poden recaure sobre aquelles persones que al llarg de la seva vida laboral ja han finançat sobradament el salari de la seva jubilació.

Per altra banda, l’allargament de la vida laboral comportaria una disminució de la productivitat i un increment dels costos de la sanitat pública.

L’Entesa defensa altres mesures estructurals que puguin garantir la funció social del sistema, entre elles el repartiment més equitatiu de l’ocupació amb la reducció de la jornada laboral, sota el principi de treballar menys perquè tots treballin.

Per aquests motius L’Entesa proposa a la Junta de Portaveus de demà l’aprovació dels acords següents:

 1. Manifestar el desacord d’aquest Ajuntament en la proposta d’allargar l’edat de la jubilació als 67 anys.

 2. Instar al govern espanyol a efectuar les reformes del sistema de la Seguretat Social per a garantir la seva solvència financera sense que les mesures recaiguin en els treballadors i treballadores.

 3. Traslladar aquests acords al President del Govern espanyol, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.