L’Entesa per Sabadell rebutja totalment la construcció d’un edifici comercial a l’interior de la Plaça d’Espanya

En el marc de la reforma de l’estació de RENFE de la Plaça d’Espanya, l’empresa pública que administra les infraestructures ferroviàries, ADIF, preveu construir un edifici comercial a l’interior de la plaça, amb una superfície aproximada de 200 m2 i uns 4 metres d’alçària.

Aquest edifici no té cap funció relacionada amb l’accessibilitat de l’estació, sinó que té únicament una finalitat comercial en base les expectatives de negoci que ADIF està impulsant en diferents estacions ferroviàries.

Per tant, és tracta d’un edifici innecessari des del punt de vista funcional per a la millora de l’estació i la seva accessibilitat comportarà una considerable ocupació de la plaça i un gran volum construït que trencarà la perspectiva de la mateixa.

A aquest disbarat cal sumar-hi el fet de permetre utilitzar l’espai públic per una finalitat que no és pública, sinó únicament de benefici de negocis privats, aspecte al qual des de l’Entesa per Sabadell ens oposem i denunciem.

A més, es tracta d’un projecte que no ha comptat amb cap tipus de procés d’informació pública ni d’aprovació per part de cap organisme municipal.

Davant d’aquesta intenció d’ADIF i de tots aquests aspectes negatius, l’Entesa per Sabadell s’oposa totalment a la construcció d’aquest edifici comercial per considerar que es tracta d’una construcció que no aporta cap aspecte positiu i si en canvi de negatius i reclama que no es doni per fet aquest projecte i sigui debatut en el si dels organismes municipals.

En relació a la possibilitat feta pública que una part de l’interior de la plaça s’uneixi amb l’exterior es valora com una proposta positiva que pot facilitar l’accés a l’estació que cal acabar de definir.