L’Entesa per Sabadell planteja trobar una solució per evitar que s’enderroqui l’actual estació dels FGC de Gràcia

Amb motiu de les obres de perllongament dels FGC està previst enderrocar l’actual Estació de Gràcia.

Aquesta estació, construïda a començament dels anys 90, és obra de l’arquitecte sabadellenc Jaume Bach i va ser premiada l’any 1993 pel Foment de les Arts Decoratives amb el premi FAD d’arquitectura. Es tracta de l’únic edifici de la nostra ciutat, tant públic com privat, que gaudeix d’una distinció de reconegut prestigi per la seva qualitat arquitectònica.

El fet que la ciutat pugui perdre l’únic edifici premiat pel seu valor arquitectònic, ens porta a considerar que cal valorar la possibilitat de conservar l’actual estació i que pugui ser destinada a alguna altra funció vinculada al nou edifici.

Per aquest motiu des de l’Entesa per Sabadell hem sol·licitat a l’Alcalde de la ciutat que intercedeixi amb la Generalitat per tal que reconsideri la decisió d’enderrocar l’esmentada estació. Amb aquesta solució, per altra banda, Sabadell conservaria un edifici mereixedor de formar part del seu patrimoni arquitectònic per la seva reconeguda qualitat arquitectònica.